skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Update Co-creatie Cao Grondpersoneel

Update co-creatie cao grondpersoneel

Vorige week heeft De Unie in de regiegroep, die bestaat uit een aantal mensen van KLM en van de verschillende vakorganisaties, overleg gehad over het vervolg van de co-creatie. Wij hebben gekeken naar alle ideeën, rijp en groen, die onlangs door de oplossingsgroepen werden gepresenteerd. Sommige groepen hebben expliciete vragen gesteld om door te kunnen gaan met het toetsen van deze ideeën. De ene groep in een pilot vorm (bijvoorbeeld zelfroosteren) de andere om een presentatie te kunnen geven aan de bedrijfsleiding of om een brede enquête onder het personeel te kunnen houden.

Vanuit De Unie omarm ik de spontaniteit van de ideeën en het vernieuwende karakter van de ideeën. Juist het onderzoek naar draagvlak voor de ideeën ondersteun ik van harte. Immers, als we weten hoe ‘de KLM-er’ erover denkt, dan is het logisch om naar hen te luisteren. Dat is voor mij input voor aan de onderhandelingstafel.

We hebben de groepen meer tijd gegeven om de ideeën uit te werken. Natuurlijk staat het iedereen (vakorganisaties en KLM) vrij om nu al voorstellen over onderwerpen in het kader van Duurzame Inzetbaarheid en Roosters en Flexibiliteit te doen, maar liever wacht ik de uitkomsten af. Desondanks zal ook De Unie voorstellen doen, wanneer we aan tafel over deze thema’s komen te spreken.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

Belangenbehartiger/ coördinator arbeidsvoorwaarden

Back To Top