skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Update KLM-voorstel: Investeren Mogelijk Blijven Maken

Update KLM-voorstel: investeren mogelijk blijven maken

Dinsdag 18 juni heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties en KLM om de tafel gezeten en onderhandeld over de nieuwe cao. KLM heeft een voorstellenbrief gestuurd. Deze voorstellen zijn eerst door KLM verder toegelicht en wij hebben hier vragen over gesteld. Daarna hebben we gesproken over de vraag: ‘Hoe nu verder?’.

Voorstellen KLM

Samengevat heeft KLM voorgesteld om een cao af te spreken voor 16 maanden met een loonsverhoging van 1% per 1 juli 2019 en 1,25% per 1 april 2020. Daarnaast zit er een incentive in om snel tot een akkoord te komen: vanaf de maand waarin een akkoord wordt gesloten, beidt KLM voor 2019 € 100,- per maand netto. Verder weinig voorstellen op inhoud om co-creatie de kans te geven voorstellen verder uit te werken. Wel wil KLM nu al afspraken maken over een wijziging van bijlage 15 en de mobiliteitsafspraken. KLM geeft aan dat dit loonbod zeer serieus is en er weinig marge in zit. Dat heeft alles te maken met de marktomstandigheden: oplopende kosten en dalende inkomsten.

Reactie van de vakorganisaties

Naast een aantal verduidelijkingsvragen hebben we aangegeven dat we inzetten op een goede loonsverhoging en op inhoud een aantal afspraken willen maken. Overigens kunnen we goed overweg met de looptijd zoals KLM voorstelt en zijn we ook bereid om het aantal voorstellen op inhoud te verkleinen aangezien de looptijd betrekkelijk kort is. Ook hebben de co-creatie groepen in deze looptijd alle mogelijkheid om concrete voorstellen te toetsen op draagvlak en haalbaarheid en deze dan volgende cao ronde mee te nemen.

Loonsverhoging vs productiviteitsverhoging

De uitspraken van Rutte hebben we natuurlijk ook aangehaald. Die pleit, net als wij, voor een hogere loonsverhoging door bedrijven. Wij willen dat graag realiseren, maar KLM vraagt er productiviteitsverhoging voor terug.

Inhoudelijke voorstellen

We hebben vervolgens alle inhoudelijke punten van de punten op hoofdlijnen doorgenomen. Veel van de voorstellen zou KLM in co-creatie of in studies nader willen uitwerken. De Unie wil nu al afspraken maken over de omzetting van het TCP systeem naar een 13e maand. Ook zit ons nog steeds dwars dat de winstdelingsregeling voor sommige inkomensgroepen nadelig heeft uitgepakt ten opzicht van andere inkomensgroepen. De Unie heeft ook de wens om vakantietoeslag over ORT uit te keren. Dat zou in onze ogen op basis van de huidige cao al moeten. Daarom is dit ook al in ons reguliere overleg besproken en we hebben daar afgesproken om het via arbitrage (door een onafhankelijke commissie die recht spreekt) te beslechten. Wat ons betreft kunnen we dit ook nu al regelen in de nieuwe cao.

Hoe nu verder?

We hebben geconstateerd dat de verschillen nog groot zijn tussen wat KLM wil en de vakorganisaties. We hebben afgesproken om maandag 1 juli verder te onderhandelen. Zowel KLM als de vakorganisaties moeten zich beraden op dit vervolg overleg. Voor een opening moet er op loon en inhoudelijke punten geschoven worden.

Ook voor je collega is het nooit te laat om lid te worden

Ken jij nog collega’s die niet lid zijn van De Unie? Als ze invloed willen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden en stemmen over cao-resultaten of arbeidsvoorwaardelijke zaken willen agenderen? Dat kan heel gemakkelijk via het lidmaatschap. De Unie is er namelijk voor jou. Ook wij hebben een blauw hart! Ontdek wat we doen en wat jouw ledenvoordelen zijn. Wil je informatie ontvangen over actualiteiten? Registreer je gratis en stem anoniem mee.

Wil jij eenvoudig op de hoogte blijven van de KLM cao-updates? Word dan lid van de ‘KLM Unie’ LinkedIn-groep. Hier delen we ook de updates over de cao-onderhandelingen, -veranderingen en doen we regelmatig verslag van de periodieke overleggen. Zo weet jij altijd wat er speelt, kun je invloed uitoefenen en meepraten over de onderwerpen die jíj belangrijk vindt.

Back To Top