skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao Update: KLM Wijst Niets Af én Zegt Niks Toe

Cao update: KLM wijst niets af én zegt niks toe

Maandag 1 juli is het KLM cao-overleg weer hervat. Zowel vakorganisaties als KLM zouden opnieuw hun voorstellen tegen het licht houden om een stap in elkaars richting te kunnen zetten. Desgevraagd was KLM nog niet bereid om een stap in onze richting te zetten. Hoewel KLM geen enkel voorstel afwijst, was er ook nog geen concrete toezegging op een van onze punten. Om toch naar openingen te zoeken, hebben we het multi-overleg (met alle bonden van cockpit, cabine en grond) voortgezet in een bila-overleg per specifiek domein.

Loon en inhoudelijke afspraken

Een cao resultaat zal wat ons betreft bestaan uit afspraken op loon en inhoudelijke punten, grond specifiek. De grond specifieke zaken hebben we in het bila-overleg opgepakt terwijl we een uiteindelijk deal altijd op de multi-tafel zullen afspreken. Dus op loon en looptijd en alle inhoudelijke afspraken. KLM heeft maandag nog geen nieuwe toezeggingen gedaan op het loon.

Gronddomein

Op het gronddomein is het co-creatie traject nog gaande, waarbij er gezocht wordt naar gedragen oplossingen op het thema ‘Duurzame Inzetbaarheid’ en ‘Roosters en flexibiliteit’. Eind september leveren de verschillende groepen weer een product op. Ook wordt er separaat gesproken over een nieuwe consigneringsregeling. Ook die uitkomst wachten we graag af. Waar De Unie nu (onder andere) al wel afspraken over wil maken zijn:

  • Vakantietoeslag over ORT (wij zijn van mening dat dit nu al zo geregeld is, maar omdat KLM daar anders over denkt gaan we dit via arbitrage beslechten. Wat ons betreft wordt het ongeacht de uitkomst van arbitrage, op deze wijze geregeld in de (toekomstige) cao).
  • Geen rare verschillen bij de betaling van de WDR op basis van inkomen (nu hadden sommige jaarinkomens een lagere netto betaling in vergelijking met collega’s die een lager jaarinkomen hebben).
  • Voor MSG 1-3 willen we een deel van het variabele loon omzetten in een vaste uitkering.
  • We willen de werkgelegenheidsafspraken voortzetten.
  • We willen toewerken naar een cao die leesbaarder is en aantrekkelijker voor bestaand en toekomstig personeel. Dat wil zeggen dat we de cao redactioneel én inhoudelijk willen moderniseren.

Hoe nu verder?

Woensdag 3 juli hervatten KLM, De Unie en de andere vakorganisaties het overleg. Ook dan wordt er per domein het overleg gevoerd. Dinsdag 9, donderdag 11 en vrijdag 12 juli hebben we in multi-setting weer cao-overleg. Hoewel er nog heel wat moet gebeuren zou het mooi zijn als we dan met een goed cao-resultaat de zomer in kunnen!

Ook voor je collega is het nooit te laat om lid te worden
Ken jij nog collega’s die niet lid zijn van De Unie? Als ze invloed willen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden en stemmen over cao-resultaten of arbeidsvoorwaardelijke zaken willen agenderen? Dat kan heel gemakkelijk via het lidmaatschap. De Unie is er namelijk voor jou. Ook wij hebben een blauw hart! Ontdek wat we doen en wat jouw ledenvoordelen zijn. Wil je informatie ontvangen over actualiteiten? Registreer je gratis en stem anoniem mee.

Back To Top