skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Cao-update: Hebben We Een Akkoord?

KLM cao-update: hebben we een akkoord?

Dinsdag 9 juli heeft De Unie verder onderhandeld over de cao met KLM en de andere vakorganisaties van de drie domeinen: grond, cabine en cockpit. In multi-setting hebben we de draad weer opgepakt, nadat we vorig overleg (3 juli) de verdieping hadden op het gronddomein. Is het glas nu half vol of half leeg?

De overleggen van deze week

Deze week hebben we 3 overlegdagen gepland: 9, 11 en 12 juli. Eerder spraken wij al de hoop uit dat we in deze dagen tot een resultaat kunnen komen. Hoewel er van onze kant een beweging is gemaakt en ik ook zie dat KLM in gesprek wil over de onderwerpen die we agenderen, is het hete hangijzer: wat wordt de loonsverhoging? Daar heeft KLM nog niet op bewogen en wat er ligt past wat ons betreft niet bij de prestatie die de KLM-ers neerzetten.

Geagendeerde zaken tijdens het cao-overleg

Naast de thema’s Duurzame Inzetbaarheid en Roosters en Flexibiliteit die in co-creatie tot oplossingen moeten leiden, hebben we nog een aantal andere zaken geagendeerd. Dat zijn:

 • Vakantietoeslag over ORT

Om stappen te zetten richting KLM gaan we de uitkomst van arbitrage afwachten. We weten dan of je er al recht op hebt of niet.

 • Betaling van de WDR

Geen rare verschillen bij de betaling van de WDR op basis van inkomen (nu hebben sommige jaarinkomens een lagere netto betaling in vergelijking met collega’s die een lager jaarinkomen hebben). KLM komt ons in deze zaken tegemoet.

 • MSG1-3

Voor MSG 1-3 willen we een deel van het variabele loon omzetten in een vaste uitkering. KLM stelt voor om het KLM- en divisieresultaat te laten vervallen en om te zetten in een vast percentage uit te keren. MSG 1-3: 2% (KLM-resultaat), MSG 4-6 3,6% (KLM en divisieresultaat).

 • Werkgelegenheidsafspraken

We willen de werkgelegenheidsafspraken voortzetten. KLM koppelt dit namelijk aan de afspraken over het mobiliteitscentrum. Die lopen eind dit jaar af en moeten opnieuw uitonderhandeld worden. KLM wil (kort gezegd) toe naar afspraken die gaan over een loopbaan lang ontwikkelen, bij dreigende boventalligheid een vrijwillige vertrekregeling (VVR) en bij boventalligheid een van werk-naar-werk. Maar als dit niet leidt tot ander werk, dan volgt beëindiging van het dienstverband onder toekenning van de transitievergoeding. Hier is voor De Unie het laatste woord nog niet over gezegd.

 • Modernisering cao

We willen toewerken naar een cao die leesbaarder is en aantrekkelijker voor bestaand en toekomstig personeel. Dat wil zeggen dat we de cao redactioneel én inhoudelijk willen moderniseren. KLM wil deze redactionele slag ook maken. En niet alleen dat, want ook inhoudelijk zit er een modernisering in: de introductie van een Bring Your Own Device budget voor MSG en modernisering van mobiliteitsoplossingen (mobiliteit in de betekenis van vervoer). Hierover gaan we dan de komende cao-periode met elkaar in gesprek.

 • 80-90-100 regeling

We hebben ingezet op het maken van een structurele afspraak én een verlenging naar 5 jaar. KLM gaat akkoord met het structureel maken van de regeling, maar gaat niet mee met de verlenging. Net als nu, moet de medewerker dan afzien van 7 MV-dagen.

Verder bespraken we ook onderstaande punten:

 • KLM wil experimenteren in pilots voor zelfroosteren, opgebouwde KV-dagen binnen het rooster zelf toebedelen en het inzetten van jokerdagen;
 • Overwerk vergoeden na 15 minuten i.p.v. 30 minuten;
 • 100 uitzendkrachten een KLM leer-werk contract aanbieden.
 • Nachtdiensten gestaffeld verminderen naarmate iemand ouder wordt;
 • 1 EVD dag inleveren om bovenstaande als medewerker zelf ’te financieren’.

Weging van wat er ligt
Is het glas half vol of half leeg? We zijn er zeker nog niet. Maar in het onderhandelingsspel hoort dat er een beetje bij vrees ik. Donderdag 11 en vrijdag 12 juli moeten er dus nog flinke stappen worden gezet door KLM. Wat ons betreft zijn we wel écht in gesprek en kunnen we er nog steeds uitkomen. Op loon hebben we nu 2x 4% voor een 2-jarig contract voorgesteld. KLM zit op 2,25% voor 16 maanden + 7 x € 100,- netto.

Ook voor je collega is het nooit te laat om lid te worden
Ken jij nog collega’s die niet lid zijn van De Unie? Als ze invloed willen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden en stemmen over cao-resultaten of arbeidsvoorwaardelijke zaken willen agenderen? Dat kan heel gemakkelijk via het lidmaatschap. De Unie is er namelijk voor jou. Ook wij hebben een blauw hart! Ontdek wat we doen en wat jouw ledenvoordelen zijn. Wil je informatie ontvangen over actualiteiten? Registreer je gratis en praat anoniem mee.

Wil jij eenvoudig op de hoogte blijven van de KLM cao-updates? Word dan lid van de ‘KLM Unie’ LinkedIn-groep. Hier delen we ook de updates over de cao-onderhandelingen, -veranderingen en doen we regelmatig verslag van de periodieke overleggen. Zo weet jij altijd wat er speelt, kun je invloed uitoefenen en meepraten over de onderwerpen die jíj belangrijk vindt.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

Belangenbehartiger

Back To Top