skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Nieuwe Cao-toezeggingen KLM

Nieuwe cao-toezeggingen KLM

Afgelopen woensdag 7 augustus is er een informeel woordvoerdersoverleg geweest tussen KLM en de bonden. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van het vastlopen van de cao-overleggen tussen de vakbonden KLM op 11 juli en de briefwisseling die daarop tussen bonden en KLM tot stand kwam. De bonden hebben aangegeven dat we weer aan tafel willen als KLM substantieel en structureel loonruimte biedt.

Toezeggingen KLM
In het informele overleg heeft KLM daarop aangegeven op 4 punten een opening te willen bieden en daarmee het vertrouwen van de bonden te willen herwinnen. KLM komt in de volgende punten tegemoet:

  1. KLM is bereid om eerst over loon en looptijd te spreken en daarna over inhoud
  2. KLM is bereid om als eerste een nieuw bod op tafel te leggen over loon en looptijd
  3. Het bod van KLM zal geen eenmalig karakter hebben, maar substantieel en structureel loon zijn
  4. KLM is bereid om een langere looptijd overeen te komen

Echter zal KLM pas openheid bieden over deze punten wanneer de cao-overleggen tussen de vakbonden en KLM weer zijn gestart. Wat ons betreft gaan we dan ook snel het cao-overleg in zodat KLM deze woorden kan waarmaken en wij (en jij) het concrete bod van KLM kunnen aanhoren. De Unie wil ook samen met de andere vakbonden op blijven trekken. Juist omdat we met elkaar tot een passende cao willen komen. Het zou goed zijn als alle bonden hetzelfde signaal afgeven. Natuurlijk willen we het bod van KLM aanhoren, of niet?

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

Back To Top