skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao-onderhandelingsresultaat Bereikt!

Cao-onderhandelingsresultaat bereikt!

Maandag 30 september heeft De Unie samen met KLM en de andere bonden opnieuw overleg gehad over de cao. En nu mét resultaat: er ligt namelijk een onderhandelingsresultaat! Hierbij informeren we je graag over wat we hebben bereikt.

Loon en looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar en 9 maanden. Op inkomen hebben we 7% verhoging afgesproken in 3 stappen. Daarbovenop komt één extra structurele verhoging van 1,5%. Deze verhoging compenseert een aanpassing van de winstdelingsregeling. Per 1 januari 2020 zal de maximale uitkering van 20% worden uitgekeerd bij een operating margin van 15,7% in plaats van nu bij 11,3%. De eerstvolgende mogelijke uitkering die dan hierop is gebaseerd, volgt in april 2021 over het jaar 2020. In april 2020 vindt dus nog de eventuele winstuitkering over 2019 plaats. Eén stap in de loonsverhoging is 1% met een bodem van € 37,00 (bij een fulltime dienstverband).

Inhoudelijke punten

Ook op inhoud zit er veel in het onderliggende akkoord. Deels zijn er onderwerpen in meegenomen die tijdens het co-creatieve traject aan bod zijn gekomen. Ook is er een aantal onderwerpen van De Unie gehonoreerd.

  • Vakantietoeslag over ORT: per 1 juni 2019 wordt er over de ORT ook vakantietoeslag opgebouwd. De eerste uitkering is dan mei volgend jaar. De ORT wordt normaal gesproken verhoogd met de loonsverhogingen. De verhogingen van 1,5% en 2,5% van 1-1-20 en 1-8-20 zullen niet doorwerken in een verhoging van de ORT. De arbitrage over dit punt is hiermee van de baan en het risico dan met lege handen te komen staan is dus omgezet in een structurele verbetering.
  • MSG 1-3: de TCP zal vervallen en worden omgezet in een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%. De doorgroei in de schaal zal worden vastgeprikt op 3,5%. Hiermee volgt KLM de trend om targetsetting om te zetten naar vaste beloning. Overigens kan het zijn dat je hiermee ten opzichte van andere jaren erop achteruitgaat. Ten opzichte van de introductie is dit echter een verbetering van 1,6%.
  • Eenduidige uitbetaling van de WDR via de werkkostenregeling. Bij de uitkering van de winstdelingsregeling in april jl. is onderscheid gemaakt in inkomen tussen netto en bruto-uitkeringen. Dit onderscheid willen we niet meer.
  • Het duurzaam inzetbaarheidsbudget wordt verhoogd naar 2% structureel. In de jaren 2020 en 2021 is het percentage tijdelijk 3% in plaats van de huidige 1,93%. Dit wordt betaald uit geld van het gronddomein wat nog geparkeerd was waarvoor partijen nog een bestemming moesten vinden en iedere grondmedewerker profiteert hiervan.
  • De tijdelijke regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen (de 80/90/100-regeling) wordt opnieuw opengesteld en opgerekt naar 5 jaar. Werknemers die per 1 januari 2019 60 jaar of ouder zijn, kunnen op of na 1 januari 2020 instappen. De voorgestelde termijn waarop zij dit kenbaar moeten maken, uiterlijk december 2020, vervalt en men mag ook later nog besluiten deel te nemen aan deze regeling.
  • Vereenvoudiging van de cao: we gaan een project opstarten rond de modernisering en vereenvoudiging van de cao.

En nog veel meer zoals een duurzaam mobiliteitsbeleid, aanpassing van de consigneringsregeling, technische autorisatie- en expertisevergoeding, geen gedwongen ontslag op bedrijfseconomische gronden zolang de instrumenten toereikend zijn etc.

Wat nu?

Via deze link kan je alle afspraken nalezen. De Bedrijfsledengroep van De Unie zal maandag 7 oktober bij elkaar komen om het behaalde resultaat te beoordelen. Heb je vragen over dit resultaat, dan kan je die natuurlijk nu al stellen. Vanaf dinsdag 8 oktober kan je stemmen over het cao resultaat wat nu voor ligt. Stemmen kan dan tot en met zondag 20 oktober 18:00. Je ontvangt begin volgende week een uitnodiging om te stemmen over het behaalde resultaat. Als je ook je collega wil laten stemmen, zorg er dan voor dat zij zich nog inschrijven als lid!

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

De onderhandelingsdelegatie van De Unie:
Guus Ottenhof
Piet-Hein Walderveen
Erik Zwart

Back To Top