skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Binnenkort Starten We De Ledenraadpleging

Binnenkort starten we de ledenraadpleging

De teksten van het cao-protocol zijn bijna gereed. Maandag 7 oktober heeft de bedrijfsledengroep (BLG) van De Unie bij elkaar gezeten om wat er nu ligt te beoordelen. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de binnenkort te starten raadpleging. Aanstaande vrijdag gaan we met de raadpleging van start en twee weken daarna sluiten we deze weer. Kort daarna kunnen we de uitslag bekend maken.

Waar staan we?

In de BLG hebben we het voorliggende resultaat positief beoordeeld en is de weg vrij voor de raadpleging onder de leden. Uiterlijk vrijdag ontvang je van ons per mail een link waarmee jij je stem kan uitbrengen. Dan hebben we (hopelijk) ook de definitieve protocol tekst.

Alle domeinen

Het resultaat is tot stand gekomen in een multi-onderhandeling, waarbij alle bonden uit alle domeinen aan tafel zaten. Op loon heeft KLM in de eindfase een eindbod gedaan met een uitwisselmogelijkheid tussen 8,5% inclusief een aanpassing van de winstdelingsregeling en 7% zonder deze aanpassing. De loonparagraaf is voor alle domeinen gelijk en daarmee in balans, ongeacht of het domein kiest voor de aanpassing van de winstdelingsregeling of niet. Die gelijkheid tussen de domeinen is een voorwaarde.

Maak je collega lid, dan kunnen ze straks ook meestemmen!

Back To Top