skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor het KLM grondpersoneel
KLM-update: Toekomstbestendige Pensioenregeling En Verhoging Minimumloon

KLM-update: toekomstbestendige pensioenregeling en verhoging minimumloon

Donderdag 6 juni heeft De Unie weer een overleg gehad met KLM over lopende onderwerpen. Op de agenda stond de werkgroep ‘Toekomstbestendige pensioenregeling’ en de verhoging van het wettelijk minimumloon. Vervolgens hadden we als regiegroep (die toeziet op het co-creatie proces) nog een overleg, waarover later meer.

Pensioen

Het was deze week stormachtig rond het onderwerp pensioen. Vanuit de SER kwam het ontwerpadvies en deze werd overgenomen door het kabinet. Namens De Unie heeft de vakcentrale VCP onderhandeld. Alle informatie hierover kan je via deze pagina nalezen.

Toekomstbestendige Pensioenregeling

De technische werkgroep Toekomstbestendige Pensioenregeling die vanaf eind vorig jaar de opdracht heeft om overlegpartijen te voorzien van de benodigde bouwstenen om te komen tot een toekomstbestendige pensioenregeling, rapporteerde haar bevindingen. Namens De Unie heeft Menno Ritsema hierin geparticipeerd. De werkgroep heeft een achttal scenario’s beschreven en voorzien van alle gevolgen, bijvoorbeeld voor premiestelling, afkoop van risico, indexatie kwaliteit en pensioenresultaat, afgezet tegen de huidige regeling. De Unie en de andere vakorganisaties hebben laten weten dat zij het inhoudelijke gesprek over een eventuele toekomstige wijziging na de zomer willen starten. Dat heeft ook te maken met de ontwikkelingen vanuit het kabinet en de vakcentrales. Overigens zullen we begin juli al wel laten weten vanuit welke uitgangspunten wij naar de pensioenregeling kijken.

Verhoging wettelijk minimumloon

Per 1 juli 2019 wordt het wettelijk minimumloon (WML) weer verhoogd. Daarnaast verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledig WML. Vóór 1 juli 2017 was dat pas bij 23 jaar. Vanaf 1 juli 2017 is dat vanaf 22 jaar en vanaf 1 juli aanstaande is dat vanaf 21 jaar. Een 21-jarige heeft nu nog recht op minimaal 85% van het WML. Het A en T-systeem kennen treden gebaseerd op leeftijd van 16 tot en met 21 jaar. De treden bestemd voor 21-jarigen, moet worden aangepast voor de schalen T22 tot en met T26 en die van A02, omdat deze onder de grens van het WML vallen. Het WML bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand (o.b.v. fulltime). Om de verhoudingen gelijk te houden en ook promotie aantrekkelijk te houden, zal ook T27 worden aangepast.

De nieuwe bedragen zijn het volgende percentage van de eerste trede in de schaal:

T22: 95% (€ 1.651)

T23: 92,5% (€ 1.655)

T24: 90% (€ 1.674)

T25: 90% (€ 1.703)

T26: 90% (€ 1.718)

T27: 90% (€ 1.751)

A02: 90% (€ 1.638)

Overigens zullen bij introductie van het OSG-systeem alle bedragen opnieuw wijzigen. Ook zijn er slechts een beperkt aantal medewerkers die in deze treden gebaseerd op leeftijd vallen. Ook de participatieschalen zullen worden aangepast aan het WML.

Ook voor je collega is het nooit te laat om lid te worden

Ken jij nog collega’s die geen lid zijn van De Unie? Als ze invloed willen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden en stemmen over cao-resultaten of arbeidsvoorwaardelijke zaken willen agenderen? Dat kan heel gemakkelijk via het lidmaatschap. De Unie is er namelijk voor jou. Ook wij hebben ook een blauw hart! Lees hier wat we doen en onze ledenvoordelen lees je hier. Inschrijven kan hier. Wil je informatie ontvangen over actualiteiten? Schrijf je dan in op http://nlunie-batistini.savviihq.com.

Word lid van de ‘KLM Unie’ LinkedIn-groep

Wil jij eenvoudig op de hoogte blijven van de KLM cao-updates? Word dan lid van de ‘KLM Unie’ LinkedIn-groep. Hier delen we ook de updates over de cao-onderhandelingen, -veranderingen en doen we regelmatig verslag van de periodieke overleggen. Zo weet jij altijd wat er speelt, kun je invloed uitoefenen en meepraten over de onderwerpen die jíj belangrijk vindt.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

Belangenbehartiger/ coördinator arbeidsvoorwaarden

Back To Top