skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
De Unie KLM-collega’s Laten Hun Blauwe Hart Spreken: 98% Stemt In Met Crisismaatregelen

De Unie KLM-collega’s laten hun blauwe hart spreken: 98% stemt in met crisismaatregelen

De stemming over het woensdag afgesloten principeakkoord met KLM is gesloten. 97,77% heeft voor de crisismaatregelen gestemd en daarmee kan De Unie overgaan tot definitieve steun van de maatregelen. We denken dat hiermee een goed pakket aan maatregelen is genomen om jouw belangen zeker te stellen voor nu en op de iets langere termijn. We vinden ook dat KLM hier goed mee wordt geholpen om haar cash positie maximaal goed te houden.

Afspraken over verlof en flexibiliteit

Dinsdagmiddag 24 maart zit De Unie en de andere grondbonden met KLM om tafel om nadere afspraken te maken over verlof. We hebben inmiddels hierover de nodige vragen gehad van jou en je collega’s. Dit mede naar aanleiding van berichtgeving van KLM over het inroosteren van KV verlof, het terugnemen van KV verlof tussen kerst en oud/nieuw, het niet willen teruggeven van reeds aangevraagd en toegekend verlof. Het principiële uitgangspunt van De Unie in deze situatie is dat een tijdelijke crisis vraagt om tijdelijke maatregelen.

We zijn ook van mening dat waar KLM een beroep heeft gedaan op jou en je collega’s om van de cao afwijkende financiële maatregelen te nemen, het niet per definitie zo hoeft te zijn dat KLM strikte toepassing van de cao rond verlof moet handhaven. Het uitgangspunt van De Unie is dat er balans moet zitten tussen de effecten voor KLM en voor jou en je collega’s. We zijn nog aan het zoeken waar die balans op dit moment precies zit en hoe we die balans komende dinsdag kunnen bereiken.

Over de gewenste flexibiliteit hebben we nog geen concrete ideeën vanuit KLM ontvangen en daar kunnen we dan ook nog weinig over zeggen. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Intense week

Het is een intense week geweest voor allen die KLM een warm blauw hart toedragen. Er is al veel van jou en je collega’s gevraagd en er is ook al een hoop jou en je collega’s overkomen. Juist in deze tijd is een veilige en gezonde werkomgeving van levensbelang. We hebben waar mogelijk KLM de goede richting in gestuurd met maatregelen in de operatie. We horen ook geluiden over agressieve passagiers en passagiers die het lastig vinden om zich aan de RIVM-adviezen te houden. Belangrijk is dat je dit soort berichten doorgeeft in de lijn naar het operationele management. Belangrijk is ook dat je je collega’s helpt en dat je geholpen wordt door je collega’s. Denk aan jezelf en elkaar. Hoe zeer uitmuntende dienstverlening in elke vezel van je lijf zit, agressie van passagiers mag nooit getolereerd worden. Wij zijn er in ieder geval trots op dat wij jullie belangenbehartigers mogen zijn.

Mocht je vragen hebben, je kunt ze stellen via gertjan.tommel@unie.nl

Met vriendelijke groet,
De Unie-onderhandelingsdelegatie

Guus Ottenhof
Piet-Hein van Walderveen
Erik Zwart
Gertjan Tommel

Back To Top