skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Zekerheid In Onzekere Tijden

Zekerheid in onzekere tijden

Om kwart voor zeven vanavond heeft het kabinet ongekende maatregelen aangekondigd. Maatregelen die tot doel hebben aan, onder andere, KLM en haar medewerkers de nodige rust te bieden in deze ongekende pandemie.

Zoals gisteren op deze website aangekondigd, hebben de gezamenlijke vakbonden vanmiddag bijeen gezeten om met een gezamenlijke reactie te komen aan KLM over de voorgestelde maatregelen. Toen er bij ons berichten binnenkwamen dat het kabinet later vandaag ongekende maatregelen zou presenteren, hebben wij ons overleg afgebroken en aan KLM laten weten morgen met een gezamenlijke reactie te komen.

Regeling NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Hoewel de “juridische tekst” van de regeling er nog niet is, waren de woorden van Minister Koolmees helder. Het kabinet vergoedt maximaal 90% van de loonsom aan een bedrijf. Dit is afhankelijk van het omzetverlies, maar we weten allemaal dat dit bij KLM nagenoeg stilgevallen is. Voorwaarde is wel dat het salaris en andere emolumenten voor 100% worden doorbetaald. En dat er daarnaast geen ontslagen vallen om bedrijfseconomische redenen. Dit alles gaat in eerste aanleg gelden voor een periode van drie maanden. Maar kan daarna met nog eens drie maanden verlengd worden. Het stuk dat aan de Tweede Kamer is gestuurd vind je hier. Zodat je echt kunt zien dat het er staat!

Maatregelen KLM versus Maatregelen Kabinet

De door KLM voorgestelde werktijdverkorting van 67% en de bijbehorende daling van loonkosten inclusief suppletie, zou leiden tot inkomensverlies voor het grondpersoneel van tussen de 7% (laagste trede in laagste schaal A-systeem) en 20% (maximum van MSG-systeem). Daar zit voor ons als vakbond, werkend in jouw belang, natuurlijk best een pijn. Het zou voor KLM leiden tot een loonkostenbesparing van ergens tussen de 50 en 60%.

De maatregel van het kabinet leidt tot een maximale loonkostenbesparing van 90% voor KLM. Dat is dus een maximale cash in. Terwijl het voor jou als werknemer niet leidt tot een lager inkomen of een lager pensioen. Daarmee leidt het voor jou niet tot een cashflow probleem. Dat geeft wat ons betreft rust aan jou en je gezin. Een duidelijke verbetering ten opzichte van het voorstel van KLM. En daarmee is gelijk een groot discussiepunt tussen de gezamenlijke bonden en KLM van tafel. Dat helpt!

Vragen

De afgelopen dagen heeft De Unie heel erg veel vragen van jou en je collega’s gekregen. Een bloemlezing uit de vragen: Hoe zit het met al ingepland verlof? Hoe zit het met expats/starters die nog geen WW-rechten hebben? Hoe zit het met de WW-sollicitatieplicht na zes weken? Hoe zit het met verlofopbouw? Hoe gaan we om met de winstdelingsregeling voor KLM-ers die de komende periode met pensioen gaan? Hoe wordt er omgegaan met nevenfuncties? Wat gaat er gebeuren met mensen die in een 80-90-100-regeling zitten? Hoe wordt er omgegaan met feestdagenverlof?

Antwoorden

Allemaal vragen waar niet 1-2-3 een antwoord op te geven was. Met het nieuws van eerder deze avond, kunnen er op een aantal vragen wel antwoord gegeven worden.

De nieuwe regeling is niet afhankelijk van de WW. Er worden dus geen WW-rechten opgegeten doordat de noodvoorziening ingaat. Je hoeft dus niet na zes weken te solliciteren. Dat houdt tegelijkertijd in dat als je net begonnen bent als expat of starter, je ook gewoon valt onder de voorziening en 100% doorbetaald wordt. De regeling is zelfs van toepassing op flexibele krachten. We zullen ons inzetten om ook deze collega’s aan boord te houden!

Alle vragen over verlof heeft De Unie bij KLM uitstaan. Maar nu je 100% wordt doorbetaald, is het probleem van het vervallen van verlof er eigenlijk niet. Je kunt immers je verlof (weliswaar hoogstwaarschijnlijk niet je vakantie) door laten gaan en geniet van je vrije tijd. Uiteraard proberen we te regelen dat je je verlof wel terug kunt geven, zodat wanneer je straks wel naar je zoon in Indonesië kan vliegen, niet ineens je verlofuren op zijn.

Mochten er verder vragen zijn, je kunt ze stellen via gertjan.tommel@unie.nl. Ik kan niet op alle vragen direct antwoord geven omdat die nog verder uitgezocht moeten worden, maar je krijgt uiteindelijk antwoord van mij of bijvoorbeeld via dit nieuwsbericht. Houd de website klm.unie.nl en je e-mail dus goed in de gaten.

Hoe nu verder?

Morgen zitten we, aan het begin van de middag, met alle bonden bij elkaar op het hoofdkantoor van KLM. We zullen gezien de recente ontwikkelingen daarna met KLM een gesprek hebben over verdere maatregelen en invulling. De Unie heeft de intentie om ook uitvoeringsaspecten aan de orde te stellen. Hoe wordt de afbouw van de operatie vormgegeven? Wat betekent dit voor roosters? We hopen dat daar vanaf morgenavond meer duidelijkheid over is, zodat ook op dat gebied aan jou en je collega’s zekerheid en (hopelijk) rust gegeven kan worden. Het zijn bijzondere tijden, houd elkaar (digitaal) vast en kijk (digitaal of vanaf anderhalve meter) om naar je collega. We zullen elkaar hard nodig hebben de komende tijd.

Met vriendelijke groet,De Unie-onderhandelingsdelegatie

Guus Ottenhof
Piet-Hein van Walderveen
Erik Zwart
Gertjan Tommel

Back To Top