skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Akkoord Met KLM Over Te Nemen Maatregelen

Akkoord met KLM over te nemen maatregelen

Vanavond om 20.45 uur hebben de vakbonden met KLM overeenstemming bereikt over de aanvullende maatregelen die voor de hele onderneming gelden. Je kunt de tekst van het principeakkoord hier downloaden. Daarbij hebben we in het licht van de noodmaatregel NOW, de afspraak gemaakt dat KLM aan jou de financiële arbeidsvoorwaarden volledig zal doorbetalen. Dat houdt in dat jouw inkomen en jouw pensioenopbouw volledig zal doorgaan. Dat geeft rust op het vlak van jouw inkomen voor de komende drie maanden. Voor deze periode hebben we ook afgesproken dat er geen ontslagen kunnen vallen om bedrijfseconomische redenen.

Financiële maatregelen

De volgende vier financiële maatregelen hebben we met KLM afgesproken:

  1. Voor heel KLM zal de WinstDelingsRegeling (WDR) worden uitgesteld van april naar oktober 2020.
  2. De variabele beloning voor MSG (Managers en Specialisten Groep) zal voor 50% uitgesteld worden tot juni 2020 en voor de tweede 50% uitgesteld worden tot oktober 2020.
  3. De invoering van het nieuwe functie- en salarisgebouw OSG (ORBA Salarissysteem Grondpersoneel) als vervanging voor het A- en T-systeem zal verder uitgesteld worden naar oktober 2020. Deze was eerder al uitgesteld van april naar juni en wordt nu verder uitgesteld naar oktober 2020. Over het eerdere uitstel tot juni hebben we een compensatie afgesproken, deze hanteren we ook voor de uitstel naar oktober 2020.
  4. Eerder heeft KLM al besloten de variabele beloning van directie en executives uit te stellen tot oktober 2020.

Overige afspraken

We gaan met KLM op (zeer) korte termijn in overleg om voor het gronddomein nadere afspraken te maken over:

  1. Maatregelen die gaan over flexibiliteit voor roosters en operatie;
  2. Maatregelen die gaan over de opbouw en afbouw van verlofdagen;
  3. De positie van flexibele medewerkers die tot voor kort ingehuurd werden door KLM.

Deze afspraken willen we maken om te zien hoe we in de komende dagen/weken op een goede manier kunnen afschalen in de operatie en later als de operatie weer toeneemt, gecontroleerd kunnen opschalen. Daarnaast willen we ook evenwichtige afspraken maken over de opbouw van verlof (die in principe op 100% doorgaat) en de afbouw van verlof (die in principe niet op dezelfde 100% hoeft uit te komen).

Flexibel personeel

We hebben voor het vaste personeel, geholpen door de overheid, adequate maatregelen genomen om inkomenszekerheid te geven. Daarbij stellen we ook het voortbestaan van KLM zo veel mogelijk zeker. We vinden het belangrijk om ook iets te regelen voor al het flexibele personeel wat tot voor kort zij-aan-zij werkte met het vaste KLM-personeel. De overheid geeft in haar toelichting bij de regeling NOW aan dat werkgevers “werknemers met een vast en met een flexibel contract hiermee gewoon kunnen doorbetalen“. We vinden dat we daar dan ook invulling aan moeten geven.

Hoe nu verder?

Het principeakkoord met KLM wordt nu voorgelegd aan de leden. Gezien de crisissituatie geldt een reactietermijn tot vrijdagavond 18.00 uur. Dan kan KLM met de start van de nieuwe werkweek beginnen met het uitrollen van de maatregelen. Over de nadere afspraken volgt een aparte stemming wanneer we daar overeenstemming over hebben. Wil je hierover meepraten? Registreer je gratis! Er is op dit moment nog geen nadere afspraak gemaakt daarover. Zodra er nieuws is horen jij en je collega’s van ons.

Mocht je vragen hebben dan kun je die stellen op gertjan.tommel@unie.nl.

Met vriendelijke groet,

De Unie-onderhandelingsdelegatie,

Guus Ottenhof
Piet-Hein van Walderveen
Erik Zwart
Gertjan Tommel

Back To Top