skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Overleg Bonden En KLM Vordert, Maar We Zijn Er Nog Niet

Overleg bonden en KLM vordert, maar we zijn er nog niet

For our non-native Dutch speakers: De Unie is planning on making an English summary of last weeks developments at KLM. Our goal is to publish it coming monday at klm.unie.nl. Stay tuned. Till then: put the text below on Google translate. You’ll get the picture quite easily.

Afgelopen maandag gaven we je al een inkijk in de plannen van KLM om de komende tijd in te spelen op veranderende omstandigheden. We vertelden je toen ook dat De Unie met een eigen verlofplan is gekomen om verlof zo eerlijk mogelijk over alle KLM-medewerkers op te bouwen en toe te kennen over heel 2020.

Intensief overleg de afgelopen drie dagen

Over het Unie-verlofplan hebben we woensdag, 25 maart en gisteravond, 26 maart, twee keer anderhalf uur informeel met KLM gesproken. KLM erkent dat ons plan volstrekt eerlijk is en ook tegemoet komt aan een aantal zaken die KLM graag wilt regelen. Het struikelblok voor KLM is dat dat het in de uitvoering voor 13.000 grondmedewerkers een administratie moet gaan bijhouden en dat wordt te arbeidsintensief. Het heeft KLM wel aan het denken gezet om hun eigen plan meer in balans te brengen. En daarmee bereiken we een belangrijk Unie-punt namelijk dat er balans moet zijn tussen de belangen van jou en je collega’s als individu (en je eventuele partner en gezin) en KLM als collectief. Vandaag sloten we het informele overleg af met een formeel overleg tussen KLM en de grondbonden van 15.00 tot 17.30 uur.

Waar staan we nu?

We zijn allemaal nog verder aan het broeden op hoe we elkaar kunnen vinden in zinvolle afspraken voor jou, je collega’s en KLM. En een broedende kip moet je niet storen. Toch proberen we hier openheid en transparantie te betrachten door aan te geven waar we al wel overeenstemming lijken te hebben.

Dat zit met name in:

  1. Hoe we flexibiliteit in de operatie kunnen bewerkstelligen;
  2. Hoe we kunnen zorgen dat KV dat “op de lat” staat op korte termijn in kunnen zetten;
  3. Hoe we kunnen zorgen dat KV dat in het rooster staat op zeer korte termijn ingetrokken kan worden.

Helder is dat elke afspraak die we maken vooralsnog gelijk loopt met de periode dat KLM van de regeling NOW gebruikmaakt. Dat is dus in eerste instantie van 16 maart tot 16 juni 2020.

Flexibiliteit rond rooster

Zoals in het nieuwsbericht van 24 maart aangegeven, wil KLM dienstaanpassingen op zeer korte termijn (uiterlijk 1 dag voor de dienst) kunnen doorvoeren. We snappen die behoefte, maar willen geen blanco cheque geven. We hebben deze afspraak meer in balans gebracht en deze flexibiliteit te begrenzen door af te spreken dat een aanpassing die buiten het persoonlijke rooster liggen in overleg met jou moet gaan.

Flexibiliteit rond KLM Verlof (KV)

KLM wil KV welke nog niet in de roosters zitten (je geprognotiseerde KV-eindsaldo 2020), zo snel mogelijk inzetten. De Unie snapt deze wens en heeft daar geen probleem mee. Het is immers al KLM-verlof.

Rond het opschalen zou men eventueel KV in willen trekken om het later weer toe te kennen. Ook die behoefte snapt De Unie en daar horen we van jou en je collega’s ook weinig bezwaren tegen.

De Unie is nog niet zover dat het de KV-dagen die tussen kerst en oud en nieuw ingezet waren voor de dagdienst (en we horen dat deze nu ingetrokken zijn), nu snel ingezet kunnen worden door KLM. We willen het uiteindelijke totaalplaatje van de overeengekomen plannen beoordelen voordat we hier mee akkoord gaan.

Inzet Medewerker Verlof (MV)

Voor De Unie is het grootste struikelblok in de voorgestelde afspraken, hoe KLM wenst om te gaan met het MV. De Unie heeft voordat we over MV afspraken kunnen maken wel een voorwaarde. We willen in ieder geval de garantie van KLM dat de gekochte cafetariadagen en de dagen aangekocht met het duurzame inzetbaarheidsbudget niet vervallen totdat we over de afschrijvingsvolgorde van verlof definitief afspraken hebben gemaakt.

Daarnaast hebben we wederom gesproken over het weer “op de lat” zetten van reeds toegekend verlof. Het standpunt van De Unie daarin is helder: je moet je verlof terug kunnen geven omdat jouw vakantie niet door kan gaan. Dat jouw vakantie niet doorgaat is een hard gelag en we willen de ellende niet groter maken door je te dwingen het verlof ook te genieten. Zoals gezegd, KLM denkt daar anders over.

KLM wil graag dat medewerkers hun MV-verlof ook in gaan zetten de komende NOW-periode. Waar de plannen eerst waren gericht op een rücksichtslos afschrijving van verlof, – ongeacht je verlofsaldo en ongeacht of je de komende periode al verlof hebt – wil KLM nu wel genoten verlof in de NOW-periode meenemen en ook zorgen dat je een klein saldo verlof kunt houden. Dit gaat dan over het verlof dat je in 2020 opbouwt.

Over verlof(stuwmeren) van voor 2020 hebben we vandaag nog niet gesproken.

Flexibele contracten

De discussie hierover was ongemeen fel tussen (een deel van) de grondbonden en KLM. Het lijkt De Unie het beste om af te wachten wat de uitvoeringsregels van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid precies zullen zeggen over flexibele contracten voordat we er enige afspraak over kunnen maken. Zoals we afgelopen dinsdag al aangaven, soms is het goed om geen overhaaste besluiten te nemen, maar even af te wachten. Rond dit thema is zo’n moment om even af te wachten.

Hoe nu verder?

KLM gaat met alle input van de grondbonden aan de slag en wil maandag een nieuw voorstel naar de bonden sturen. Daar hebben we dan maandagmiddag 30 maart 2020 om 15.30 uur weer een formeel overleg over.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, je kunt mailen naar gertjan.tommel@unie.nl.

Met vriendelijke groet,

De Unie-onderhandelingsdelegatie

Guus Ottenhof

Piet-Hein van Walderveen

Erik Zwart

Gertjan Tommel

Back To Top