skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Cao Nieuws

KLM: Cao nieuws

Vanwege de recente principeakkoorden bij cao’s van de collega’s van Cabine en Cockpit en de ontwikkelingen in cao land (steeds hogere loonafspraken als gevolg van krapte op arbeidsmarkt en hoge inflatie), heeft KLM ons vandaag een voorstel gedaan (zie hier de volledige tekst) om de volgende aanvullende afspraken te maken op de huidige Grond cao:

  • Extra loonsverhoging van 2% per 1-1-2023 (daarmee komt de totale cao verhoging uit op 6%).
  • Maximum afstand reisonkostenvergoeding wordt verhoogd naar 50km.
  • Éénmalige uitkering ter grootte van 20% van de eerdere arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Daarnaast is de directie van KLM bereid de IPB-regeling (geen cao onderwerp) op een aantal onderdelen aan te passen. Zie hier de brief.

Uiteraard zijn we tevreden dat KLM bereid is de huidige cao in positieve zin aan te passen. Ook al loopt de cao op 1 maart 2023 al af en we snel zullen starten met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Daarnaast is het goed dat er tussen de diverse cao’s geen onderscheid wordt gemaakt en alle KLM medewerkers gelijk worden behandeld. Daarbij maakt het dus niet uit wanneer je de cao afsluit.

Morgenmiddag zullen we het voorstel in een ingelast kaderoverleg bespreken en een formeel besluit nemen.

Back To Top