skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Acties En Stakingen Van De Baan, Cao-overleg Wordt Hervat

Acties en stakingen van de baan, cao-overleg wordt hervat

  • CAO

Behoorlijk onverwacht heeft de FNV achter de schermen toch een akkoord gesloten met KLM over de nieuwe cao vanaf 1 juli 2016. De loftrompet wordt gestoken over de verbeteringen, die volgens hen natuurlijk het gevolg zijn van het dreigen met stakingen. Zo kijkt de een nu naar wat er is binnengehaald en de ander naar wat niet is gerealiseerd. Dat geldt ook voor de aanleiding, want de druk van de instemming van de leden van De Unie en de bonden VHKP, NVLT en CNV op weg naar een akkoord speelde ook een grote rol. Onze collega bond zou zichzelf zonder deal opnieuw buiten hebben kunnen sluiten bij een grote landelijke cao.

Mening van De Unie

Er zitten in het aangepaste voorstel een klein aantal echte verbeteringen. De belangrijkste daarvan is de €50,- minimum in de structurele loonsverhoging van 1 januari 2018. De lager betaalde KLM collega’s krijgen daardoor een verbetering van meer dan 1%. Het behoud van HV-dagen tot 2023 was eigenlijk al inherent aan de in de vorige cao doorgeschoven opbouw. De reparatie afspraak met ER in 2023 is een verbetering te noemen, maar dat geldt alleen voor wisseldienstmedewerkers en eerst over 7 jaar in de toekomst. Als er stevig gevochten wordt, zijn er pleisters nodig. In dit aanvullende akkoord zijn er een paar geplakt. FNV heeft lang niet al zijn eisen binnengehaald, maar we zijn blij dat er door een compromis een uitweg is gevonden voor de impasse. Er is zogezegd water bij de wijn gedaan, maar deze is nog steeds goed te drinken.

Terug naar de orde van de dag

Uiteindelijk is de oplossing toch aan de overlegtafel gevonden en niet aan de poort. Het is een goede zaak dat schadelijke acties en stakingen nu van de baan zijn. De echte problemen rond werkdruk, ziekteverzuim en duurzaam inzetbaar en gezond blijven werken tot je pensioen, zijn niet opgelost met een handtekening onder een nieuwe cao. Het is daarom nu tijd voor de-escalatie en weer gezamenlijk bouwen aan de toekomst.

Vervolg cao overleg

Vrijdag 9 september 2016 wordt het cao overleg hervat. Dan zullen we de aanvullingen van KLM bespreken en ook de punten die de leden van De Unie hebben ingebracht. Wij verwachten dat er vrijdag snel zaken gedaan kan worden. Het overleg zal als het goed is leiden tot een nieuw totaaloverzicht met voorstellen.

Nieuwe ledenraadpleging?

Een nieuw voorstellenpakket zal kleine verbeteringen en aanvullingen kennen. Het aangepaste pakket zal eerst met de kaderleden besproken worden. In principe liggen de veranderingen niet ver buiten de sfeer van de eerdere instemming door de leden, dus de verwachting is dat er geen nieuwe raadpleging nodig zal zijn.

Mede namens de cao delegatie van De Unie
Erik Zwart, Piet-Hein van Walderveen en Guus Ottenhof,

Joop Hofland
Sr Belangenbehartiger

Back To Top