skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao-update

Cao-update

Eerste ronde cao-onderhandelingen KLM

Donderdag 16 mei 2019 is het cao-overleg gestart met een presentatie van Erik Swelheim (CFO) over de stand van zaken bij KLM. Het eerste kwartaal waren de resultaten niet goed, zeker niet als je het afzet tegen de resultaten van het eerste kwartaal van 2017 en 2018. Als deze trend zich voortzet, zou het resultaat over het hele jaar drastisch dalen. Oorzaken waren een daling van het aantal passagiers, verhoging van de kosten, onder andere door hogere brandstofkosten en meer verstoringen. Een weinig hoopvol verhaal dus. Erik Swelheim deed zelfs een oproep aan de vakbonden om met een gematigde en gebalanceerde loonvraag te komen.

Toelichting van voorstellen

Na de presentatie van KLM over het resultaat, hebben alle vakorganisaties hun voorstellenbrieven daar waar nodig toegelicht en de vragen van KLM beantwoord. Lees hier onze voorstellen. Onder andere op het punt van ‘Bijzondere waardering’ had KLM behoefte aan uitleg. De Unie heeft dit punt ingebracht omdat verschillende functies (met name in E&M) toeslagen ontvangen op basis van licenties. Daarmee lopen beloningen onderling uit de pas. Ook andere functies met zware fysieke en/of mentale belasting zouden hiervoor in aanmerking moeten komen. Over de afbakening van functies moet het gesprek nog gevoerd worden. Ook ons punt over aantrekkelijkheid van de cao hebben we meer concreet gemaakt: wij hebben gevraagd of KLM bereid is om met ons het gesprek te starten over dit onderwerp. Niet alleen redactioneel aantrekkelijker, maar ook inhoudelijk. Bijvoorbeeld meer arrangementen op het gebied van reiskosten woon-werk en de keuze voor devices. Zonder nu al alles gedetailleerd uitgetekend te hebben.

Waar staat KLM?

Die vraag hebben wij aan KLM gesteld. Daar kon nog geen concreet antwoord op worden gegeven. KLM gaf aan dat zij uiterlijk tijdens de volgende onderhandelingsronde op 18 juni 2019 met de cao-inzet te komen.

Proces

In de tussentijd krijgen wij op maandag 27 mei 2019 een terugkoppeling vanuit de co-creatiegroepen. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of daar voorstellen uit komen die we in het cao-overleg mee kunnen nemen. In hoeverre dat concrete voorstellen zijn, of meer op thema niveau, dat zullen we dan zien. Op het thema Duurzame Inzetbaarheid willen we natuurlijk wel tot iets komen. KLM wil ook meer begrip van (en voor) de financiële cijfers van KLM. Mogelijk komt er nog een verdiepingssessie om gezamenlijk tot eenzelfde beeld te komen. De Unie heeft ondertussen ook regulier overleg met KLM over ‘lopende zaken’. Dat eerstvolgende overleg is dinsdag 28 mei 2019.

Ook voor je collega is het nooit te laat om lid te worden

Ken jij nog collega’s die niet lid zijn van De Unie? Als ze invloed willen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden en stemmen over cao-resultaten of arbeidsvoorwaardelijke zaken willen agenderen? Dat kan heel gemakkelijk via het lidmaatschap. De Unie is er namelijk voor jou. Ook wij hebben ook een blauw hart! Lees hier wat we doen en onze ledenvoordelen lees je hier. Inschrijven kan hier. Wil je informatie ontvangen over actualiteiten? Schrijf je dan in op http://nlunie-batistini.savviihq.com.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog 

Belangenbehartiger/ coördinator arbeidsvoorwaarden

Back To Top