skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao-update: Stap Voor Stap

Cao-update: stap voor stap

  • CAO

Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018 heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties met KLM gesproken over een nieuwe cao. We hebben harden noten gekraakt, we kunnen geen resultaat presenteren maar hebben wel stappen gezet en een vervolgafspraak gemaakt. Op inhoud valt er niet veel te zeggen omdat we nergens overeenstemming over hebben. Maar KLM heeft wel laten zien op onderwerpen (lees hier onze vorige nieuwsbrief) ons tegemoet te willen komen.

Proces

Twee dagen onderhandelen, waarbij we ook nog de avonden (deels) hebben benut. We hebben duidelijkheid gekregen over waar KLM met de cao naar toe wil. De Unie en de andere bonden hebben hier afzonderlijk op gereageerd. Het voorstel van KLM biedt aanknopingspunten, maar is op sommige punten een brug te ver. De tweede dag hebben we vooral stil gestaan bij de inkomensparagraaf. We willen hierbij aansluiten bij de andere domeinen. Ook hier hebben we elkaar stevig aan de tand gevoeld. Uiteindelijk hebben we met een positieve grondhouding de agenda’s getrokken voor vervolgoverleg. Dit staat op de planning voor woensdag 20 en donderdag 21 juni 2018. Ik verwacht dat we dan grote stappen kunnen zetten.

In de tussentijd zullen we ons met de bedrijfsledengroep op maandag 18 juni 2018 goed voorbereiden op het cao-overleg.

Lees hier onze voorstellenbrief.

Praat mee

Jij bent lid van De Unie. We houden je natuurlijk graag op de hoogte. Maak jij je collega ook lid? We hebben een Koninklijk aanbod, waarmee je collega zonder wachttijd lid wordt voor een contributie van slechts € 7,87 per maand. Kijk op www.unie.nl/koninklijkaanbod voor meer informatie.

Wil je contact met mij opnemen, dit kan natuurlijk via e-mail erwin.rog@unie.nl of bel 06-52522036.

Mede namens Erik Zwart, Piet Hein Walderveen en Guus Ottenhof,
met vriendelijke groet,

Erwin Rog
Belangenbehartiger

Back To Top