skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao-update

Cao-update

Dinsdag 14 mei 2019 stuurde De Unie de cao-inzet voor de komende cao-onderhandelingen in het gronddomein. Donderdag 9 mei 2019 zijn KLM en vakorganisaties voor het eerst bij elkaar gekomen, waarbij we alleen procesafspraken zijn gemaakt. Donderdag 16 mei 2019 worden de onderhandelingen gestart en voorafgaand daaraan heeft De Unie zijn voostellenbrief verstuurd.

Input uit co-creatie

De Unie wil graag inhoudelijke afspraken maken over duurzame inzetbaarheid en roosters en flexibiliteit. Maar deze onderwerpen worden in co-creatie besproken en de uitkomst daarvan laat nog even op zich wachten. Desondanks kan dat waardevolle input zijn voor de nieuwe cao. Om dit proces zijn beloop te laten, hebben we voor nu geen voorstellen gedaan over deze onderwerpen. Wellicht doen we dat op een later moment alsnog.

Cao-inzet

De Unie zet in op een reële loonsverhoging, waaruit waardering blijkt voor de prestatie die medewerkers elke dag neerzetten en past bij de actuele inflatie en financiële resultaten van KLM. De loonsverhoging is mede afhankelijk van de looptijd. Concrete voorstellen die we doen zijn:

  • De discussie beslechten over vakantietoeslag over ORT en dit nu direct goed te regelen;
  • De winstdelingsregeling is dit jaar voor sommige loongroepen helemaal of deels netto uitgekeerd, voor sommige loongroepen volledig bruto. Dit heeft ongewenste netto inkomenseffecten tot gevolg gehad. Dit willen we niet meer!
  • Voor MSG 1-3 willen we de TCP afschaffen en hiervoor in de plaats een 13e maand afspreken;
  • We willen de werkgelegenheidsafspraak continueren. Geen gedwongen ontslag dus op bedrijfseconomische gronden;
  • We willen het gesprek starten over beroepsgebonden toeslagen. Dit willen we verbreden;
  • De Unie wil de cao van KLM in de breedte aantrekkelijker maken. Denk daarbij aan het herzien van de reiskostenregeling woon-werk, meer keuzevrijheid in devices en de regelingen rond promotie. Los van de inhoud, zouden we ook willen werken aan het leesbaarder maken van de cao.

Lees hier onze volledige cao-inzetbrief

Hoe verder?

Donderdag 16 mei 2019 onderhandelen KLM en de vakorganisaties. KLM zal toelichting geven over de stand van zaken van het bedrijf. De toelichting op de kwartaalcijfers hebben we al gehad. Het gaat ons niet om één kwartaal, maar om het grote plaatje: het perspectief van KLM. Het eerstvolgende overleg daarna is dinsdag 18 juni 2019. Ondertussen hoor ik graag wat er speelt. De Unie heeft namelijk ook regulier overleg met KLM over ‘lopende zaken’. Dat eerstvolgende overleg is dinsdag 28 mei 2019.

Ook voor je collega is het nooit te laat om lid te worden

Ken jij nog collega’s die geen lid zijn van De Unie? Als ze invloed willen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden en stemmen over cao-resultaten of arbeidsvoorwaardelijke zaken willen agenderen? Dat kan heel gemakkelijk via het lidmaatschap. De Unie is er namelijk voor jou. Ook wij hebben ook een blauw hart! Lees hier wat we doen en onze ledenvoordelen lees je hier. Inschrijven kan hier. Wil je informatie ontvangen over actualiteiten? Schrijf je dan in op http://nlunie-batistini.savviihq.com/voordelen/

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

Belangenbehartiger/ coördinator arbeidsvoorwaarden

Back To Top