skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
De Unie Bereikt Onderhandelingsresultaat KLM Grond

De Unie bereikt onderhandelingsresultaat KLM Grond

  • KLM

Donderdag 27 september heeft De Unie, samen met de andere bonden een onderhandelingsresultaat bereikt met KLM voor de cao-grond. Een akkoord wat recht doet aan de inspanning van het grondpersoneel voor KLM. Het is een resultaat met loonsverhoging en afspraken rond modernisering en duurzame inzetbaarheid waaronder werkdrukverlaging. Na 12 onderhandelingsrondes is De Unie blij dat er een gebalanceerd akkoord ligt. Een cao die in gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 en eindigt op 1 juni 2019.

Loonsverhoging en duurzame inzetbaarheid

In de vorige cao is al een afspraak gemaakt over een structurele loonsverhoging per 1 januari 2018 met een minimum van € 50,- en daarmee feitelijk 1,5% voor iedereen die minder dan circa € 3.000,- per maand verdient. Daarnaast volgt in deze cao nog een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 oktober 2018 en een structurele loonsverhoging van 1% per 1 februari 2019. Met andere woorden, een verhoging gelijk aan die van de cockpit en cabine cao. De Part 66 vergoeding voor certifying staff bij E&M wordt met € 125,- bruto per jaar verhoogd.

Vanaf 1 januari 2018 bouw je maandelijks een budget van 1,93% van je maandsalaris (ook over je vakantietoeslag en eventuele onregelmatigheidstoeslag) op. Dit budget komt jaarlijks beschikbaar. Je kan het laten uitbetalen of inzetten/opsparen ten behoeve van opleiding of persoonlijke ontwikkeling of aankoop van extra verlof in de cafetaria regeling.

Cao-partijen gaan in een co-creatief traject met elkaar zoeken naar oplossingen voor het fysiek zware werk binnen de gronddivisies. We zullen opzoek gaan naar een toekomstbestendig personeelsmodel en roosterregeling. Er zijn dus nog geen oplossingen of resultaten, maar hopelijk zijn deze er wel in mei 2019 zodat deze nog mee kunnen in de nieuwe cao.

Modernisering

De salarismethodieken A en T worden omgevormd naar één nieuw salarissysteem OSG met ORBA als functiewaarderingssystematiek. De invoering is 1 april 2020. Door deze overgang zal ongeveer 75% van de werknemers een gelijk of hoger schaalmaximum krijgen. Werknemers met een lager schaalmaximum ontvangen een toeslag die volledig geïndexeerd wordt met de cao-loonsverhoging. In de nieuwe systematiek zijn de salarisstappen (de jaarlijkse verhoging tot het maximum in de schaal is bereikt) in de schaal 2,25% en alleen onderin de schaal zijn er maximaal 2 stappen van 2,5%.

Voor de MSG-populatie onderzoeken we de mogelijkheid van een ‘Bring your own device’ budget. Ook gaan we kijken naar een aanpassing van de consigneringsregeling. Vóór 1 maart 2019 zullen er afspraken worden gemaakt over de mogelijkheid om frequente dienstreizigers beter te faciliteren.

Werkdrukverlaging

De bestaande regelingen ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen’ wordt uitgebreid. Zodanig dat ook werknemers met een deeltijdpercentage van 50% of meer hiervoor in aanmerking komen. De permanente regeling is de 80-80-100 regeling: 80% werken tegen 80% loon en 100% pensioenopbouw. Voor andere percentages gelden afgeleide percentages, zie het onderhandelingsresultaat. Voor de tijdelijke regeling, drie jaar voor ingang pensioen, geldt de 80-90-100 regeling: 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouwen. De Unie heeft zich hard gemaakt om ook voor de werknemers met onregelmatigheidstoeslag de 90% salaris en 100% pensioenopbouw ook over deze onregelmatigheidstoeslag uit te keren, dus dat is nu ook geregeld.

Andere onderwerpen

Er komt een overbruggingsregeling voor dreigend boventalligen, hierbij treed je uitdienst en ga je met pensioen via een laag/hoog constructie. KLM verstrekt een suppletie van 90% van je oorspronkelijke inkomen via een eenmalige betaling (gemaximeerd 18 maandsalarissen). Deze komt ook tijdelijk beschikbaar voor boventallige medewerkers in het transitiecentrum.

Er zijn afspraken gemaakt over het aannemen van 150 uitzendkrachten in vaste dienst van KLM en 150 werknemers in leer/werk trajecten. Ook ontvangt een deel van de uitzendkrachten een bindingstoelage van maximaal € 700,- per jaar (bij een 100% tewerkstelling) en een hogere vervoersvergoeding.

En nu?

Maandag, 1 oktober 2018, komen de kaderleden van KLM Grond (BLG) bij elkaar. Uiteraard stel ik hun graag in de gelegenheid om hun mening uit te spreken over het resultaat. Daarnaast zal de BLG-voorzitter, Guus Ottenhof, die ook in de onderhandelingsdelegatie zit, zijn verhaal doen. Na maandag ontvang je weer bericht waarna je in de gelegenheid bent om je mening te geven over het cao-resultaat.

Met vriendelijke groet,

De onderhandelingsdelegatie:
Guus Ottenhof
Erik Zwart
Piet-Hein Walderveen

Erwin Rog
Belangenbehartiger

Back To Top