skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
De Unie Ook Op De Bres Voor Jouw Vervoersvergoeding

De Unie ook op de bres voor jouw vervoersvergoeding

Op 1 juli 2020 kreeg je een bericht van De Unie over de aanpassing van de vervoersvergoeding. We gaven aan in verzet te gaan tegen de beslissing om in juli een maand geen vervoersvergoeding toe te kennen. Dat kan namelijk fors geld schelen voor jou.

De verhoudingen zijn zoek

Vooropgesteld: we zijn niet tegen het idee om vervoersvergoeding te betalen naar daadwerkelijke opkomsten. Het gaat ons om de manier waarop. Normaal gesproken maak je zo’n systeemoverstap tussen twee fiscale of kalenderjaren, dus per 1 januari. Dat geeft tijd om de implementatie goed voor te bereiden, administratieve processen in te richten en de samenhang met de ‘resterende vervoersvergoeding’ goed vorm te geven. Nu overvalt KLM jou met dit voorstel, als een dief in de nacht. Terwijl de vaste kosten voor vervoer gewoon doorlopen, de kosten voor thuiswerken oplopen en er de komende tijd nog genoeg gaat gebeuren.

Daar komt nog bij dat het daggeld voor de vliegende collega’s wel gewoon schijnt door te lopen, ondanks dat ze hun kamer niet uit mogen en drie keer per dag all-inclusive roomservice krijgen. Als ze aangeven dat ze hun daggeld graag terug willen storten, geeft KLM aan dat dit niet kan. Normaal gesproken houdt De Unie zich ver van vergelijkingen tussen cao’s, maar nu zijn de verhoudingen toch echt volledig zoek.

KLM kruideniert om grondmedewerkers gemiddeld 40 euro per maand uit de zak te houden, kan met één druk op de knop teveel betaalde feestdagvergoeding vanwege een NOW-dag terugvorderen en zomaar een ‘cash for blue heart’-regeling optuigen. Maar een daggeldvergoeding van 100 euro per dag vrijwillig terug laten storten? Dát lukt ineens niet. Dat vinden wij ronduit bizar.

Voorstel De Unie

De Unie heeft KLM een voorstel gedaan om op een nette manier over te gaan naar de nieuwe systematiek. We gaven aan dat er geen gat onstaat in de betaling als je tot en met juli uitgaat van de oude systematiek – een vaste vergoeding ongeacht daadwerkelijke opkomsten. Dan kun je in augustus overgaan op de nieuwe methode en de opkomsten over juli uitbetalen. Zo kan ook de resterende vervoersvergoeding doorgaan.

Reactie KLM

KLM heeft ons voorstel door haar fiscalisten laten onderzoeken. Deze geven aan dat ons voorstel niet kan, omdat de betaling van het aantal opkomsten gelijk moet zijn aan de daadwerkelijke opkomsten in een jaar. Wij vinden die stellingname teleurstellend, maar bovenal ongeloofwaardig, de uitbetaling van de vervoersvergoeding ijlt namelijk altijd een maand na in de nieuwe systematiek.

Als je in januari 2021 de vervoersvergoeding ontvangt over december 2020, heb je in 2020 dus niet de juiste afrekening gedaan over dat jaar. Daarnaast is de uitbetaling over het eerste halfjaar van 2020 gewoon doorgegaan, terwijl er toen veel minder opkomsten waren. Dit staat de Belastingdienst ook nog steeds toe.

Salaris juli zonder vervoersvergoeding?

KLM geeft aan dat de salarisrun voor juli inmiddels is uitgevoerd. Zónder vervoersvergoeding. Zónder ‘resterende vervoersvergoeding’. Dat vinden wij ongehoord en we hebben hiertegen geprotesteerd. We waren per slot van rekening nog in gesprek om de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen, zodat er geen gat zou ontstaan in de betaling van de vervoersvergoeding. Bovendien staat er in de cao dat je ‘een vervoersvergoeding ontvangt die tegelijk met het salaris wordt uitbetaald’. Daar is voor juli 2020 geen sprake van. We vinden het geen goede zaak dat KLM zo opereert. Helemaal gezien de huidige situatie en alle gesprekken die we de komende maanden nog moeten voeren. De salarisrun voor juli kunnen we helaas niet meer ongedaan maken.

Vergoeding afzien parkeerkaart ook aangepast?!

KLM heeft ons toegezegd dat de vergoeding voor het afzien van een parkeerkaart niet zou veranderen. Deze is namelijk niet afhankelijk van het aantal opkomsten. Kreeg je de vergoeding in juni 2020 en daarvoor? Dan moet je die in juli ook krijgen. Toch begrijpen we dat deze vergoeding óók niet wordt uitbetaald in juli. Dat is mogelijk nog vreemder.

Inhouding voor het wel hebben van parkeerkaart niet aangepast!

Maar daar houdt het niet op. We hebben namelijk ook begrepen dat de ‘extra vervoersinhouding’, de eigen bijdrage voor de parkeerkaart, wél wordt ingehouden. Hoewel dit feitelijk is zoals het hoort, is het in het licht van het voorgaande, absurd. Je krijgt geen vergoeding over juli 2020, je krijgt geen vergoeding voor het afzien van de parkeerkaart, maar je eigen bijdrage voor de parkeerkaart wordt wel ingehouden. Kortom: over die € 0 wordt wel geld ingehouden. Hierdoor moet je dus betalen om naar je werk te komen! Als het niet over serieus geld zou gaan, zou de situatie bijna lachwekkend worden. Het is niet te geloven. En tóch gebeurt het.

Hoe nu verder?

We voelen ons op z’n zachtst gezegd in ons hemd gezet, want normaal gesproken is het overleg met KLM constructief en respectvol. Daarom hebben we voorgesteld om een zogenaamde ‘ruling’ van de Belastingdienst aan te vragen. We vragen de Belastingdienst dan om te kijken naar ons voorstel voor de vervoersvergoeding. Geven zij aan dat het kan? Dan moet KLM de salarisrun van juli maar herstellen in de komende maanden. Zegt de Belastingdienst dat ons voorstel echt niet haalbaar is? Dan moeten we ons erbij neerleggen dat het zo is gegaan. Maar het zet de verhoudingen tussen KLM en de bonden onnodig onder druk. Dat is in niemands belang, en zeker niet in dat van jou en je 13.000 grondcollega’s.

We gaan binnenkort in gesprek met KLM over ons voorstel. KLM en De Unie zijn hard bezig om hier een datum voor te vinden. Van tevoren weten we niet exact wat hieruit gaat komen. Maar weet dat wij ons hard maken voor jouw arbeidsvoorwaarden, ook op dit front. Tot die tijd kunnen je collega’s en jij niets anders dan afwachten. Vervelend, maar het is helaas niet anders. Je hoort het natuurlijk gelijk van ons als de uitkomst van ons gesprek bekend is.

Tot slot

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, opmerkingen, steunbetuigingen of wil je ons iets anders laten weten? Neem gerust contact met ons op, via gertjan.tommel@unie.nl of 06-5252 2034. Iedere KLM’er kan zich op klm.unie.nl registreren om op de hoogte te blijven van de overleggen tussen de bonden en KLM over jouw cao. Of, zoals de gevleugelde servicespreuk luidt: ‘Ben je tevreden over onze service? Vertel het anderen. Heb je klachten? Laat het ons weten.’

Back To Top