skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
De Unie Pleit Voor Constructief Cao Overleg

De Unie pleit voor constructief cao overleg

Zoals je weet heeft KLM onlangs een hele rij verslechteringsvoorstellen gedaan voor een nieuwe cao. De Unie heeft die in eerste instantie afgewezen. De andere vakbonden eveneens. De voorstellen zoals KLM die voor zich ziet, zijn ons gepresenteerd in een uren durende monoloog. Daarbij is geen enkele seconde de ruimte genomen om aan de bonden te vragen hoe wij naar de toekomst van de cao kijken.
– De Unie heeft er in dit stadium voor gekozen samen met de andere bonden de KLM te verzoeken de voorstellen van tafel te halen. De KLM heeft daarop met verbazing gereageerd. KLM geeft aan dat er nog geen inhoudelijk debat heeft plaatsgevonden. Daar zit voor ons juist het pijnpunt. KLM heeft een ellenlange monoloog afgestoken en geen ruimte gelaten voor ons geluid.

– De KLM draagt door dit optreden niet bij aan draagvlak bij vakbonden en medewerkers. Verschillende vakbonden hebben daarom het plan opgevat om een boze brief aan KLM te sturen en een protestmars richting het hoofdkantoor te organiseren.

– In dit stadium hecht De Unie waarde aan solidair optrekken met andere bonden. Daarom hebben we de brief aan KLM meeondertekend. Echter vinden we het in deze fase wel te vroeg om een protestmars te organiseren. Om die reden lopen wij als De Unie niet actief mee in die mars op donderdag 19 mei. Uiteraard staat het individuele leden van De Unie vrij om wel mee te lopen. Mocht je daartoe enige ondersteuning van ons nodig hebben, laat het ons dan weten.

– Wij willen KLM opnieuw aan tafel treffen, maar dan op basis van gelijkwaardigheid. Dat houdt in dat er wederzijds ruimte moet zijn om constructief onderhandelingen te kunnen voeren.

Zodra er nieuws is zullen wij je verder informeren. Voor ons staat voorop: behoud van werkgelegenheid.

Met vriendelijke groet,
Han ter Halle,
Waarnemend belangenbehartiger

Back To Top