skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Dreigend Boventallig En Datum In Dienst Verkeerd Vastgesteld.

Dreigend boventallig en datum in dienst verkeerd vastgesteld.

  • KLM

Heb je van KLM te horen gekregen dat je dreigend boventallig bent? Dan is het heel belangrijk dat KLM de juiste datum van indiensttreding hanteert. Twijfel je of dat bij jou het geval is? Maak dan zo snel mogelijk bezwaar. Hieronder lees je waarom dat belangrijk is en wat je precies moet doen.

Wat is er aan de hand?

De afgelopen tijd heeft KLM collega’s in de gelegenheid gesteld om hun zogenaamde ‘datum in dienst’ te controleren. Dat is een belangrijk gegeven, omdat deze datum wordt gebruikt om de ontslagvolgorde te bepalen bij afspiegeling. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar een eerdere datum kan betekenen dat de afspiegeling anders uitpakt. Een eerdere datum kan het verschil maken tussen ‘dreigend boventallig’ en ‘geplaatst’.

Was je het niet eens met jouw ‘datum in dienst’? Dan kon je aangeven wat volgens jou de juiste datum was. Hier moest je dan wel bewijsstukken voor aanleveren. Nu heeft De Unie van een aantal collega’s gehoord dat hun bewijsstukken als onvoldoende werden beschouwd en dat hun datum niet is aangepast. Terwijl wij dat in veel gevallen wel terecht zouden vinden. Zo zijn veel KLM’ers ooit begonnen als uitzendkracht of ‘overgenomen’ van andere organisaties, zoals Delta Airlines (2009) of Martinair (2011). In die gevallen moet niet de eerste datum als KLM’er worden gehanteerd, maar je eerste dag bij je vorige werkgever.

Maak bezwaar…

Vanzelfsprekend hebben wij daar vragen over gesteld en tegen geprotesteerd. Vanochtend heeft KLM daarop gereageerd. Kort en goed komt het erop neer dat ze niets doen aan de ‘datum in dienst’, tenzij jij hier zelf bezwaar tegen maakt. Ons advies: doe dat! Hier kun je een concepttekst voor het bezwaar lezen en downloaden. Daarnaast is het belangrijk dat je bewijsstukken meestuurt. Stuur je bezwaar naar bezwarencommissiesociaalplan@klm.com.

Waar je aan moet denken bij een bewijsstuk? Alles wat aantoont dat het werk bij je vorige werkgever zo goed als naadloos aansluit op het werk dat je bij KLM bent gaan doen na de overgang – en dus niet per se het werk dat je nu doet. Denk aan:

  • de arbeidsovereenkomst met je vorige werkgever
  • je huidige arbeidsovereenkomst
  • stukken die je van KLM hebt ontvangen rond de overgang
  • een brief van je vorige werkgever waarin ze aangeven wat je laatste functie was
  • een loonstrook waarop je functie bij je vorige werkgever staat

… en doe dat zo snel mogelijk!

Je hebt maar twee weken de tijd om bezwaar te maken vanaf het moment dat je de brief hebt ontvangen waarin je dreigende boventalligheid is aangezegd. Daarom roepen we je op om je bezwaar vandaag nog te regelen. Het spijt me dat dit zo kort dag is. Op grond van ons overleg met KLM, was ik in de veronderstelling dat ze overstag zouden gaan en dit centraal zouden regelen. Nu dit niet gebeurt, kan ik niet anders dan jou oproepen zo snel mogelijk zelf te reageren.

Heb je vragen? Stel ze me gerust via gertjan.tommel@unie.nl of 06-5252 2034. En heb je collega’s die misschien ook bezwaar willen (of moeten) maken, maar onze nieuwsbrief niet ontvangen? Stuur ‘m gerust door en vraag ze zich gratis te registreren op klm.unie.nl, zodat zij onze berichten ook in hun mailbox ontvangen.

 

Back To Top