skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Een Doktersbezoek Onder Werktijd, Is Dat (wettelijk) Toegestaan?

Een doktersbezoek onder werktijd, is dat (wettelijk) toegestaan?

Iedere werknemer in Nederland krijgt er vroeg of laat mee te maken: een tandartsbezoek of doktersbezoek onder werktijd. Je houdt je werkgever er het liefst buiten, maar in sommige gevallen ben je afhankelijk van de beschikbaarheid van de specialist in kwestie. Dokters of tandartsen werken immers vaak overdag. En laat dat nu precies zijn wanneer ook jij aan het werk bent. Als jij een bezoek bij de tandarts of dokter aanvraagt, mag jouw werkgever dat weigeren? We praten je helemaal bij in deze blog.

Wat zegt de wet over een doktersbezoek* tijdens werkuren?

Is er sprake van een medisch noodgeval, dan worden vaak ziektedagen ingezet. Bij een plotselinge of dringende situatie waarbij je vrij móét nemen, geldt vaak het wettelijk geregelde calamiteitenverlof. Dit calamiteitenverlof geldt dus niet voor een reeds gepland tandartsbezoek voor je halfjaarlijkse controle, maar echt voor plotselinge situaties. Controleer voor de zekerheid je cao, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek.

Let op: volgens de wet moeten zwangere vrouwen de gelegenheid krijgen om noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan.

Incidentele doktersbezoeken

Als jij vrij wilt voor een doktersbezoek, of dit nu incidenteel of periodiek is, dan zul je dit met je werkgever moeten overleggen. Over een doktersbezoek tijdens werktijd zijn namelijk geen concrete afspraken gemaakt in de wet. In je cao, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek kunnen afspraken staan of worden gezet. Denk aan afspraken als: ‘Hoe vaak mag ik een doktersbezoek onder werktijd hebben?’, ‘Moet ik de gemiste uren vanwege een doktersbezoek tijdens werktijd inhalen?’ en ‘Moet ik aantonen dat ik een doktersbezoek had om zo mijn salaris doorbetaald te krijgen?’

Vaak neemt men in de cao, personeelshandboek of in arbeidsovereenkomst op dat een dergelijke afspraak zo veel mogelijk in je vrije tijd gepland moet worden.

Wat als er niets over doktersafspraken tijdens werk is afgesproken of vastgelegd?

Is er niets over doktersafspraken tijdens werkuren afgesproken of vastgelegd, dan kun jij als werknemer onderling afspraken maken met je werkgever. Er wordt dan gekeken naar wat van een goede werkgever en van een goede werknemer verwacht mag worden. Zo moet een werkgever zijn werknemer de gelegenheid geven om onder werktijd een dokter te kunnen bezoeken. Van een werknemer mag verwacht worden dat hij het bezoek zo gunstig mogelijk inplant (aan begin of einde van de dag is vaak de beste oplossing).

Daarnaast kan er voor de noodzaak ook gekeken worden naar het aantal verlofuren van de werknemer en of het aantal doktersbezoeken relevant is en of de medische klachten verband houden met de werkzaamheden van werknemer. (In je cao of arbeidsovereenkomst kunnen overigens ook afspraken over verlof zijn opgenomen.)

In het kort

Kortom, als je naar de dokter moet, check eerst je cao, personeelshandboek of arbeidsovereenkomst voor eventuele afspraken. Staan daar geen afspraken in, dan is het verstandig om zelf afspraken met je werkgever te maken om misverstanden te voorkomen.

Ervaar je problemen of wordt het je onmogelijk gemaakt om een dokter te kunnen bezoeken, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Je kunt ons bereiken via 0345 – 851 851 of via sc@unie.nl.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.

*Daar waar gesproken wordt over een doktersbezoek onder werktijd, wordt
natuurlijk ook een afspraak bij de fysiotherapeut of tandartsbezoek tijdens werktijd
bedoeld.

Back To Top