skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Eindelijk Een Nieuwe KLM Grond Cao

Eindelijk een nieuwe KLM Grond cao

  • CAO

De “state of the union” van Jean-Marc Janaillac (CEO AF/KL) is uitgesproken. Trust Together, een 9-puntenplan voor de toekomst van de AF/KL groep, is de nieuwe koers. Belangrijkste nieuws: de start van een nieuwe airline naast Air France (!), gericht op de ultra competitieve markt. Een lowcost carrier voor lange afstandsvluchten. De heer Janaillac lichtte de plannen vanochtend (4 november 2016) ook persoonlijk toe aan de vakbonden en de ondernemingsraad. Lees hier de volledige tekst van het Trust Together-plan.

AMS-JFK $69,-

De nieuwe carrier moet het antwoord worden op onder meer prijsvechters als Norwegian Airlines, die vanaf 2017 zal gaan vliegen vanaf Schiphol met Boeing 787 Dreamliners. Maar dan wel met ticketprijzen van $69,- voor een enkeltje New York. Een grote bedreiging voor Air France en KLM als classic carriers. Maar uiteraard gaat het er ook om de andere lowcost maatschappijen en de Gulf carriers beter te beconcurreren.

Promotie of behoud salaris

Maar het is ook bedoeld als antwoord op de statische kostensituatie bij Air France. De maatschappij gaat op nieuwe bestemmingen vliegen, maar ook verlieslatende Air France lijnen overnemen. De vraag is wat de Franse vakbonden daarvan gaan vinden. Met name in de cabine en de cockpit staan de promoties nagenoeg stil, omdat het bedrijf niet groeit. Stap je dan over naar een nieuwe maatschappij tegen lagere voorwaarden, maar wel weer promotiekansen?

Gevolgen voor KLM

Nog belangrijker is natuurlijk wat (op termijn) de gevolgen zullen zijn voor KLM, als deze nieuwe maatschappij ook gaat vliegen vanaf Schiphol. Wat gaat dat betekenen voor KLM bestemmingen? Krijgt de nieuwe maatschappij ook Nederlandse werknemers? Voor grondpersoneel lijkt een nieuwe maatschappij in de groep in eerste instantie meer werk op te leveren, maar als het ultra competitief moet, zullen ze de allerlaagste prijs willen hebben voor de dienstverlening. Daar is met de huidige KLM kostenstructuur geen sprake van.

E&M verzelfstandigen

Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de E&M units van Air France en KLM te verzelfstandigen, maar wel als onderdeel van de groep te behouden, want onderhoud, reparatie en revisie is core business. Lufthansa Technik werd als voorbeeld aangehaald. De bedoeling is dat E&M verder doorgroeit en een belangrijke bijdrage aan de groep blijft leveren. Er is geen sprake van een verschuiving van werk en banen naar Frankrijk.

Digitaliseren

Lees tot slot ook niet heen over de inhoud van punt 8. van de plannen “The implementation of digital tools for Air France-KLM employees and the digitalization of processes will be accelerated to facilitate collaborative working across the Group and gain agility.” Versnelde digitalisatie is heel wat meer dan “wat vaker een iPad gebruiken”, maar zal leiden tot verlies aan werkgelegenheid door menselijke processen verder te automatiseren.

Jouw belang

Janaillac gaaf nadrukkelijk aan te willen bouwen aan het onderling vertrouwen en meldde nadrukkelijk “the enemy is outside!” Met de nieuwe plannen zet hij een proces in werking dat enorme impact zal hebben op de toekomstige business van Air France, en zeker ook de KLM. Vanuit De Unie zullen wij de belangen van de leden scherp in de gaten blijven houden. Behoud van werkgelegenheid bij KLM is en blijft onze belangrijkste bestemming!

Andere actualiteiten binnen KLM

* Geen uitbesteding werk naar buitenland

De Unie en de collega-bonden hebben KLM laten weten dat zij de uitbesteding van KLM werkzaamheden naar het buitenland afwijzen. Dit is op dit moment de bedoeling bij KLM Accounting Services (KLAS) en het Financial Shared Service Center van Cargo (FSSC). Eerder werd in het door FNV aangevoerde “hernieuwde ultieme bod” afgesproken dat aangekondigde uitbestedingen gewoon door konden gaan. Echter, werk naar het buitenland uitbesteden is wat ons betreft strijdig met de cao en de Mobiliteitsafspraken. Werk moet zoveel mogelijk binnen KLM of bij haar dochters worden uitgevoerd. Verder hebben we afgesproken om mee te investeren in de toekomst van KLM door het inleveren van arbeidsvoorwaarden of verhogen van productiviteit. Daar stond een garantie op werkgelegenheid tegenover. Uitbesteden naar het buitenland is afbraak van werkgelegenheid bij KLM. Alle grond vakbonden hebben zich nu bij dit standpunt aangesloten.

* Uitvoering cao-afspraken

In de nieuwe cao zijn een groot aantal afspraken gemaakt die nog moeten worden uitgewerkt of onderzocht. Het gaat om maar liefst vijftien onderwerpen, zoals onder andere inzicht in de gerealiseerde besparingen, de herziening van het A&T-systeem, de evaluatie van MSG-systeem, vereenvoudiging van het verlofmanagement, inrichting van het OO&A fonds, evaluatie duurzame inzetbaarheid en onderzoek naar nachtdienst vrijstelling. Helaas moeten we constateren dat KLM hier vooralsnog geen prioriteit aan geeft. De Unie probeert naarstig om hier toch vaart in te krijgen.

Back To Top