skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Kleine Stapjes Richting Cao

Kleine stapjes richting cao

  • CAO

Woensdag 19 september 2018 heeft De Unie, samen met de andere bonden en KLM gesproken over de cao grond. Op 6 september 2018 zijn we veel opgeschoten maar kwamen we niet toe aan de uitwerkingen en details voor de cao. Daar hebben we 19 september 2018 over gesproken en zijn er enerzijds onduidelijkheden weggenomen, maar anderzijds lagen er toch nog onderhandelingspunten open.

Net als op 6 september 2018 hebben we afgesproken om niet te communiceren op inhoud om te voorkomen dat we elkaar niet begrijpen of het proces te verstoren. Voor nu hebben we een nieuwe datum geprikt op 27 september 2018 om verder te praten. Wij hopen dan snel daarna ook een resultaat van die besprekingen aan je te kunnen voorleggen.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog
Belangenbehartiger

Back To Top