skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Aanvullingen Op De Cao Definitief Geregeld

KLM: Aanvullingen op de cao definitief geregeld

Het recente voorstel van KLM om ook de cao voor grondmedewerkers te verbeteren, en daarmee ‘in lijn’ te brengen met de cao-akkoorden bij Cabine en de Piloten, is deze week in het kaderoverleg van De Unie besproken. Resultaat van het overleg is dat ook kaderleden van De Unie akkoord zijn.

Ook voor grondmedewerkers bij KLM geldt dus:

  • Een extra loonsverhoging van 2% per 1-1-2023 (daarmee komt de totale cao-verhoging uit op 6%);
  • wordt de maximum afstand reisonkostenvergoeding weer verhoogd naar 50 kilometer;
  • een éénmalige uitkering ter grootte van 20% van de eerdere arbeidsvoorwaardelijke bijdrage;
  • en heeft de directie van KLM de IPB-regeling op een aantal onderdelen aangepast.

De Unie heeft nog wel een tweetal kritische kanttekeningen geplaatst.

  1. Veel leden hebben gereageerd op de aangepaste IPB-regeling. Formeel is de IPB-regeling geen cao-onderwerp. Het valt echter wel op dat bij de totstandkoming van de principeakkoorden Cabine en Piloten KLM steeds ‘spontaan’ zelf lijkt te besluiten de IPB-regeling aan te passen. Al langere tijd is er vanuit grondmedewerkers ook de nodige kritiek op de IPB-regeling. Wij zullen komende tijd deze kritiek gaan inventariseren en aan de orde gaan stellen.
  2. Bij de éénmalige uitkering worden medewerkers die eerder met VVR zijn gegaan, uitgesloten van deze uitkering. Los van de vraag of wij een dergelijk besluit juist vinden, zijn wij er niet van overtuigd dat dit helemaal klopt. In de vaststellingsovereenkomsten van betrokken medewerkers lijkt (op onderdelen) namelijk iets anders te zijn afgesproken. KLM meent van niet, waardoor wij genoodzaakt zijn dit verder juridisch te gaan onderzoeken. Overigens begrijpen wij vooralsnog niets van deze uitsluiting. Dit lijkt extra pijnlijk voor de collega’s die VVR hebben aangevraagd en op verzoek van KLM soms nog heel lang hebben doorgewerkt……

Tot zover dit bericht.

Back To Top