skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Arbeidsvoorwaardelijke Bijdrage En DI-budget

KLM: Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en DI-budget

Alles wat je moet weten over je DI-budget en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage 2022

Zoals je zal zien zijn er veel manieren om zelf invloed te hebben op de uitwerking van de verschillende regelingen. Wij adviseren je niet in wat je wel of niet moet doen, dat is echt heel persoonlijk. Maar de mogelijkheden die voor jou interessant zijn hebben we hieronder op een rij gezet.

Registreer je nu, ontvang belangrijk KLM-nieuws rechtstreeks in je mail en beslis direct mee over je arbeidsvoorwaarden!

Keuze DI-budget opgebouwd in 2021

Vóór 31 december 2021 om 23:59 uur moet je een keuze maken voor je DI-budget over 2021 en die is dit jaar nog 3%. Het percentage bouw je op over je daadwerkelijk ontvangen bruto maandsalaris, vakantietoeslag en ploegendiensttoeslag. Je kan kiezen tussen aankoop verlof, uitbetalen of laten staan voor een opleiding. Je kan ook kiezen voor een combinatie van verlofdagen en opleiding. Let op, als je geen keuze maakt dan is de standaard dat je het alleen nog kan gebruiken voor een opleiding. Dan kan je het later niet meer uit laten betalen en er geen verlof meer voor aankopen. Het DI-budget moet je voor het einde van je dienstverband gebruiken voor een opleiding anders ben je het kwijt. Dus maak die keuze bijtijds.

Denk er ook aan dat je alleen verlofdagen kan aankopen als je minder dan 25 dagen hebt per eind december. Heb je meer dan 25 dagen op je verlofkaart (op basis van 100% contract en anders naar rato, dus 80% is maximaal 20 dagen op kaart) dan kan je alleen kiezen tussen uitbetalen en opleiding. Ook hier geldt; kies je niets dan is het automatisch voor een opleiding. Voor de complete regeling kijk op de KLM-portal onder “Beloning en Regelingen” en kies “DI-budget”.

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage 2022

In 2022 moet iedereen die meer dan 1,5 maal modaal verdient, weer een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage leveren (uitgaand van een 100% dienstverband). De bijdrage in 2022 is wel wat lager dan in 2021. Dat komt omdat de niet gekregen salarisverhoging van 2,5% per 1 augustus 2021 nu voor het hele jaar 2022 als bijdrage wordt meegerekend. De afgesproken fictieve verhoging van 0,5% daarboven geldt voor heel 2022. Daarnaast draag je uit de andere zaken waaruit je eventueel nog bij kan dragen, dus minder bij dan in 2021. Denk daarbij aan het restant winstdeling 2019 (als je dat nog hebt), DI-budget, vakantiegeld of de eindejaarsuitkering. En mocht je nog DI-budget uit voorgaande jaren hebben, dan kan je dit ook gebruiken voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Aankoop verlofdagen

Wij krijgen regelmatig vragen over aankoop verlof. Dit kan je doen in de Cafetaria-regeling en vanuit je DI-Budget. Wat is voordelig? Hierin moet je onderscheid maken tussen mensen die wel, en mensen die geen arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (AVB), moeten leveren.

Geen AVB: Het maakt niet uit of je de dagen koopt uit DI-budget of in de Cafetaria-regeling. Je kan alleen aankopen als je minder dan 25 MV-dagen hebt. Voor het DI-budget is de peildatum 31 december 2021 en voor de Cafetaria-regeling het moment van aankoop. Dus van belang voor je keuze is, wanneer heb ik minder dan 25 MV-dagen maar ook, wanneer heb ik het geld of de dagen nodig. Viel december duurder uit dan gepland en zit je in januari wat krap, dan kan je beter later in het jaar dagen kopen in de Cafetaria-regeling. Heb je die dagen echter snel nodig, dan kan je beter meteen vanuit DI-budget dagen kopen.

Wel AVB: Ook hier geldt dat je op basis van een fulltime dienstverband alleen dagen kan kopen als je minder dan 25 MV-dagen hebt, deeltijd naar rato.

De aankoop van dagen verlaagt je inkomen in 2022, waardoor je ook minder aan arbeidsvoorwaardelijke bijdrage af hoeft te dragen. Kan je het hele DI-Budget en de maximale 20 dagen in de Cafetaria-regeling kopen, dan verlaag je jouw inkomen stevig. Het kan zelfs zo zijn dat je helemaal geen bijdrage hoeft te leveren, als je niet te ver boven die 1,5 maal modaal verdient en je door aankoop van dagen onder die 1,5 maal modaal blijft.

Er is financieel geen verschil tussen dagen kopen in de Cafetaria-regeling of dagen kopen van je DI-budget. De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is een voorheffing in april. De aankoop van dagen in de Cafetaria-regeling in april of later wordt rechtgetrokken bij de nacalculatie in december 2022.

Als je dagen koopt door je DI-budget te gebruiken, dan heeft dat mogelijk twee voordelen:

  1. De peildatum voor die 25 MV-dagen is 31 december en dan heeft meestal minder MV-dagen dan in april.
  2. Als de aankoop van dagen in een lagere arbeidsvoorwaardelijke bijdrage resulteert, hoef je niet te wachten tot de nacalculatie. Je afdracht in april is dan al lager, omdat je het DI-budget niet hebt laten uitbetalen en dit dus niet meetelt in je arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. En de dagen zelf worden op het moment van aankoop afgerekend, zowel in DI-budget als in de Cafetaria-regeling.

Resterende vervoersvergoeding

Je kunt nu al kiezen in Carina hoe je voor 2022 je resterende vervoersvergoeding wilt ontvangen, maandelijks of éénmaal of tweemaal per jaar. Woon je ver weg dan moet je altijd voor maandelijks kiezen, omdat je anders mogelijk niet maximaal kunt benutten. Als je een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moet leveren, heeft dat een verlagend effect op je totale jaarinkomen en dus op de te leveren arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Indien je voor maandelijks kiest, dan telt het direct mee in de te leveren arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in april.

Voor de complete regeling kijk op de KLM-portal onder “Beloning en Regelingen” en kies “Vervoersvergoeding woon-werkverkeer”.

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij mij via huug.brinkers@unie.nl. Dit stuk is tot stand gekomen in samenwerking met de onderhandelingsdelegatie bestaande uit Guus Ottenhof, Piet-Hein van Walderveen en Rob Ales.

Back To Top