skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Cao Overleg: De Laatste Loodjes?

KLM cao overleg: de laatste loodjes?

Met veel flexibiliteit zijn er deze week toch nog twee data voor cao-overleg gevonden: gisteren (dinsdag 12 juli 2016) en vrijdag 15 juli 2016. Na reacties en aanvullingen van De Unie en de collega bonden heeft KLM haar voorstellen op verschillende punten weer aangepast. Er wordt nu ook onderhandeld over de inhoud van de voorstellen. Een resultaat lijkt weer wat dichterbij gekomen.

Pakket voorstellen
Er liggen op dit moment meer dan 30 voorstellen op tafel. Alhoewel wij graag de inhoud zouden willen delen, is dat nu nog niet mogelijk. Het pakket kan nog wijzigen tijdens de onderhandelingen en het is echt nodig om bij alle onderwerpen een goede uitleg te geven.

Tip van de sluier
Wel kunnen we laten weten dat KLM voorstellen heeft gedaan voor eenmalige inkomensverbetering, maar ook -zij het nog ver weg en beperkt- structureel. Het Personeelsmodel 2.0 (geleidelijke vervanging service-agents en teamleden door uitzendkrachten) is van tafel. Er is een alternatief voorstel gedaan voor de introductie van 5-jaars KLM contracten met volledige KLM arbeidsvoorwaarden, zoals roosterregeling, pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook een aantal verslechteringsvoorstellen is gedaan, maar die zijn naar onze mening van beperkte omvang. De leden zullen uiteindelijk besluiten over het totale pakket.

Randvoorwaarden
Begin mei stelden we een aantal randvoorwaarden voor het cao-overleg:

1. een werkzekerheidsgarantie voor de looptijd van de cao, zonder voorbehoud;
2. ruimte voor structurele loonsverhoging;
3. invoering verbeterde winstdelingsregeling zonder voorwaarden vanaf 1-1-2016;
4. niveau-regelingen bijlage 15 blijft hetzelfde;
5. geen onnodige uitbestedingen, offshoring en afbouw van laagste KLM functies;
6. concrete afspraken duurzame inzetbaarheid.

Met de huidige stand van zaken kunnen we stellen dat aan deze randvoorwaarden voldaan zal worden.

Looptijd
We praten nu over een looptijd van 18 maanden tot en met 31 december 2017. Daardoor loopt de cao Grond gelijk met de Vliegers en wordt ook multi-overleg weer mogelijk.

Laatste loodjes
De Unie wil graag snel tot een gedragen resultaat komen, ook met het oog op de Frans-Nederlandse verhoudingen. Constructief overleg is voor ons het middel om daar te komen. Andere drukmiddelen zijn daarom wat ons betreft in deze eindfase van de onderhandelingen niet aan de orde. De behartiging van de belangen van de achterban staat bij De Unie altijd voorop.

Nieuwe stellingen op klm.unie.nl
Er staan weer nieuwe stellingen op de klm.unie website speciaal voor KLM Grondpersoneel. Stuur dit bericht door aan je collega’s en geef hen de gelegenheid ook hun mening te geven. Daarvoor is alleen een gratis registratie nodig. Ook worden zij dan straks om hun mening gevraagd over het cao-resultaat en kunnen ze terecht voor gratis eenmalig advies per mail of telefoon over hun werk, inkomen of de cao. Leden van De Unie kunnen zich natuurlijk ook registreren en meestemmen over de stellingen!

Met vriendelijke groet,
mede namens de cao-delegatie van De Unie,
Guus Ottenhof, Erik Zwart en Piet-Hein van Walderveen,

Joop Hofland
Sr. Belangenbehartiger

Back To Top