skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Cao Overleg: Op Weg Naar Een Resultaat

KLM cao overleg: op weg naar een resultaat

Tijdens het cao overleg van vandaag heeft KLM een nieuw pakket aan voorstellen gedaan. Daarbij hebben zij gezocht naar de juiste balans tussen de verschillende hoofdonderwerpen levensfase bewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid, flexibel werken, het besteedbaar inkomen, werkgelegenheid/ productiviteit en versimpeling van de cao. Het gaat om een heel aantal voorstellen, die nog verdere onderbouwing door KLM nodig hebben. De Unie en de collega bonden hebben vandaag een eerste reactie op de voorstellen gegeven en de nodige inhoudelijke vragen gesteld.

Cijfers
Vooral de versimpelingsvoorstellen willen we goed begrijpen voordat we daar over gaan onderhandelen. Dat geldt ook voor voorstellen rond levensfase bewust personeelsbeleid. KLM gaat onze vragen hierover beantwoorden tijdens het volgende overleg. Wij hebben er nog steeds vertrouwen in dat resultaten door onderhandelingen bereikt kunnen worden. Er zijn harde noten te kraken, maar we zullen ons maximaal inspannen om een zo goed mogelijk resultaat uit te onderhandelen.

Volgende afspraak
In verband met de vakanties was er géén volgende afspraak meer gepland. Door het proces van de verkenningen en het aftasten is alles echter minder snel verlopen dan gehoopt. Er wordt geprobeerd om nog in de komende twee weken een datum te vinden. Naar we hopen zullen we dan alsnog tot een resultaat kunnen komen. Mocht dat niet lukken dan gaan we na de zomer verder, De Unie heeft daar -zoals al eerder aangegeven- op zich geen moeite mee. We zullen blijven opletten dat uitstel geen nadelen voor de medewerkers oplevert.

Laatste woord
Maandag a.s. zullen we de voorstellen van KLM verder bespreken met de kaderleden in de bedrijfsledengroep. Samen zullen we de verdere strategie bepalen en ook nog punten vanuit De Unie aanvullen waar nodig. Voor nu delen we de voorstellen niet met alle leden, omdat deze nog op alle onderdelen kunnen wijzigen, worden ingetrokken of aangevuld. In grote lijnen kunnen we wel zeggen dat de cao delegatie van De Unie zeker een basis ziet om een nieuwe cao af te kunnen sluiten, Het resultaat van onderhandelingen wordt uiteraard ter besluitvorming aan de leden en voor commentaar aan de geregistreerden voorgelegd.

We hopen binnenkort meer inhoudelijke mededelingen te kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

mede namens de cao delegatie van De Unie,

Guus Ottenhof, Erik Zwart en Piet-Hein van Walderveen,

Joop Hofland

Sr. Belangenbehartiger

Back To Top