skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: De Keerzijde Van Goede Cijfers

KLM: de keerzijde van goede cijfers

  • KLM

KLM presenteerde 16 februari 2017 de beste jaarresultaten sinds 2007. Geholpen door de lage brandstofkosten, maar vooral ook door meer productiviteit van de medewerkers en kostenverlaging. De Unie is hier natuurlijk zeer blij mee. Maar die hogere productiviteit heeft ook een mindere keerzijde, die directe aandacht nodig heeft.

Impact reorganisatie

De (bijna afgeronde) omvorming van de gronddivisies naar een High Performance Organisation heeft een zware wissel op de medewerkers getrokken. Er was een lange periode van zorg en onzekerheid, door de vele veranderde en verminderde functies.

Hoge werkdruk

Nu de nieuwe organisatie staat, zijn er nog veel openstaande vacatures en een achterstand in ondersteunende opleidingen. Dit vergt zeer veel extra inspanningen van grondmedewerkers. Daar bovenop is voor kostenbesparing ook vrije (rust)tijd ingeleverd. Deze situatie kan leiden tot demotivatie en ook een hoog ziekteverzuim veroorzaken.

Investeren in oplossingen

De Unie maakt zich zorgen over de hoge werkdruk. KLM moet hieraan direct en serieus aandacht schenken. Investeren in medewerkers is net zo belangrijk, als in nieuwe vliegtuigen. De veiligheid is niet in het geding. Maar gevolgen voor punctualiteit en daarmee de tevredenheid van passagiers blijven niet uit.

Tegenprestatie door winstdeling

Iedere grondmedewerker deelt mee in de goede resultaten met een winstuitkering van € 3.825,- bruto (inclusief voorschot in 2016). De Unie en de collega-bonden maakten deze verbeterde afspraak als tegenprestatie voor de jarenlange stilstand in salaris en het verhogen van de productiviteit.

Perspectief voor de toekomst

De Unie hoopt dat de situatie snel weer ten goede zal keren en KLM de ingeslagen positieve weg onverminderd kan vervolgen in 2017 en verder.

Mede namens de kaderleden Guus Ottenhof, Erik Zwart en Piet-Hein van Walderveen,

Joop Hofland
Senior Belangenbehartiger

Back To Top