skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Drijft Uitbesteding Accounting En Lounges Door

KLM drijft uitbesteding accounting en lounges door

  • KLM

KLM heeft besloten de uitbesteding van haar accounting activiteiten en lounges door te zetten. Dit terwijl De Unie en de collega bonden hadden aangegeven grote sociale bezwaren te hebben. Ook de ondernemingsraad heeft negatief geadviseerd over beide uitbestedingen. Op bijna Franse wijze drijft de directie nu haar zin door, tegen de onderbouwde adviezen van alle werknemersvertegenwoordigers in. De Unie is verontwaardigd dat de KLM directie niet bereidt blijkt te zijn om socialere oplossingen te vinden.

HIGH PERFORMANCE

De accounting werkzaamheden worden met name uitbesteed naar Budapest. Het werk van de lounges gaat over naar een horeca bedrijf. Beiden hebben niets te maken met het verbeteren van de performance binnen KLM, anders dan de financiële voordelen.

ORDINAIRE KOSTENBESPARING

De overwegende oudere werknemers bij accounting worden boventallig verklaard en vervangen door goedkope Hongaarse arbeidskrachten. KLM helpt op deze manier mee om van Europa een lagelonencontinent te maken. KLM heeft ook jarenlang verzuimd om de groep als goed werkgever mobiel te houden voor de arbeidsmarkt. Willens en wetens worden deze medewerkers nu op een zijspoor gezet.

GEEN KERNACTIVITEITEN

Het is vreemd dat KLM met al haar ervaring op het gebied van hospitality en passagierstevredenheid ‘in de lucht’, meent dat ze dit ‘op de grond’ niet zelf kan verwezenlijken. Het personeel in de lounges zou de benodigde expertise en professionaliteit niet kunnen leveren. Daarom wordt nu een horeca exploitant ingehuurd voor dit belangrijke KLM product. Maar ook hier is door KLM lange tijd niet in de mensen geïnvesteerd. De Unie kan ook in deze uitbesteding niets anders zien dan een centen kwestie voor een goedkoper horeca product.

VERDERE STAPPEN

KLM meldt in de pers dat het hier gaat om de “implementatie van maatregelen benoemd in Cao-besprekingen 2016”. Dat wekt de suggestie dat De Unie en de collega bonden het hiermee eens zouden zijn, maar niets is minder waar! De insteek van de KLM directie is zeer kwalijk voor de betrokken medewerkers. Zij hebben het besluit dan ook met verontwaardiging en ongeloof ontvangen. De Unie zal zich, in goed overleg met de leden, de collega bonden en de Ondernemingsraad, beraden op een reactie aan KLM.

De KLM directie gaat met deze besluiten volstrekt voorbij aan haar menselijk kapitaal en de loyaliteit en betrokkenheid van haar medewerkers.

Joop Hofland
Belangenbehartiger

Back To Top