skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Duidelijke Uitslag Ledenraadpleging De Unie

KLM: Duidelijke uitslag ledenraadpleging De Unie

De nieuwe Grond-cao voor KLM is een feit. De meerderheid van onze leden heeft voor het cao-resultaat gestemd.

Op 14 juli hebben we een resultaat bereikt voor een nieuwe Grond-cao bij KLM. De afgelopen weken hebben jullie kunnen stemmen over het resultaat.  Van degenen die gestemd hebben, heeft ruim 83% voor het cao-resultaat gestemd. Dat is een duidelijke uitkomst waar we natuurlijk blij mee zijn. Omdat inmiddels ook de andere grondbonden hebben laten weten akkoord te zijn met het resultaat is hiermee de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage nu definitief van tafel en de nieuwe cao een feit. Komende periode zullen we de nieuwe cao-teksten in orde maken. Zodra dit is afgerond horen jullie dit uiteraard.

KLM updates in jouw mailbox ontvangen? Registreer je gratis!

Aandachtspunten

Hoewel de uitslag van de stemming duidelijk is, zijn we ook niet doof voor de argumenten van degene die tegen het resultaat hebben gestemd. Ook wij begrijpen dat de afgesproken loonsverhoging niet in de pas loopt met de hoge inflatie van dit moment. Voor ons als vakbond blijft dit een punt van zorg. En dat geldt dan uiteraard niet alleen voor KLM-medewerkers. Daarnaast zien we dat de reiskostenregeling weliswaar een verbetering is, maar door de toegenomen kosten nog steeds beter zou moeten kunnen. In de afspraak die is gemaakt met betrekking tot het verduurzamen van het mobiliteitsprogramma zullen wij hier dan ook aandacht voor blijven vragen.

Kaderleden

Als laatste nog even het volgende. Deze cao is mede tot stand gekomen door de inzet van onze kaderleden. Kaderleden doen belangrijk werk (klankbord) en zijn onze ‘voelsprieten’ in de organisatie. Heb je belangstelling voor kaderwerk en wil je hier meer over weten (of gewoon een keer een kaderoverleg bijwonen)? Neem dan contact met mij op via huug.brinkers@unie.nl.

De toekomst

Rest mij jullie voor nu te bedanken voor jullie support en reacties. Met de totstandkoming van de cao zijn we weer een stap verder in het herstel van KLM. Maar er is ook nog genoeg werk te doen. Corona is niet weg en de werkdruk en het tekort aan personeel zijn en blijven een punt van zorg. Er wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke aanpassing(en) van de pensioenregeling in verband met het nieuwe pensioenstelsel. Ook de hele discussie(s) omtrent Schiphol zelf is nog van grote invloed op KLM. De Unie is blijft daarom ook tijdens de nieuwe cao-periode alert en waakzaam. Op de voor ons gebruikelijke constructieve, maar ook kritische wijze. In jullie belang!

Back To Top