skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Einde Arbeidsvoorwaardelijke Bijdrage?

KLM: Einde Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage?

Afgelopen dagen zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest waar we de leden over willen informeren.

Uitspraak ILO stelt arbeidsvoorwaardelijke bijdrage KLM ter discussie
De International Labour Organization (ILO), onderdeel van de Verenigde Naties, heeft recentelijk geoordeeld dat het opleggen van specifieke arbeidsvoorwaarden als onderdeel van staatssteun zonder overleg met vakbonden in strijd is met fundamentele werknemersrechten en internationale verdragen. Deze kwestie was aanhangig gemaakt door VCP (De Unie is lid van VCP), VNV en NVLT naar aanleiding van de staatssteun aan KLM, waarbij ook eisen opgenomen zijn over aanpassing van arbeidsvoorwaarden.

Deze uitspraak van de ILO schept duidelijkheid over de noodzaak van betrokkenheid van sociale partners. De overheid moet zelfs in uitzonderlijke omstandigheden overleg zoeken met vakbonden wanneer zij specifieke arbeidsvoorwaarden wil verbinden aan financiële steun. Wij vinden dat op basis van de uitspraak van ILO onzorgvuldig is omgesprongen met fundamentele werknemersrechten. Juist in tijden van crisis is dat is zorgelijk.

Omdat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage ‘onder bedreiging’ tot stand is gekomen, zijn wij met de ILO van mening dat deze ‘vernietigbaar’ is. In gewone mensentaal betekent dit dat wij vinden dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moet stoppen. Wij hebben KLM om een snelle reactie gevraagd.

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Voordracht Marjan Rintel (als nieuwe CEO)
De Unie heeft kennisgenomen van de voordracht van Marjan Rintel als opvolger van Pieter Elbers. Van veel leden hebben we de nodige gemengde reacties ontvangen op de voordracht van Marjan Rintel. Ook de ondernemingsraad is ‘not amused’ en heeft aangegeven gepasseerd te zijn bij deze voordracht.

Wij hebben al eerder aangegeven het vertrek van Pieter Elbers te betreuren. Juist in deze voor KLM moeilijke tijd begrijpen we niets van de snelheid en de onzorgvuldigheid van deze voordracht.

In de pers heeft Reinier Castelein als volgt gereageerd op de voordracht:
“Onze leden zijn niet onverdeeld enthousiast over deze kandidaat”, zegt Reinier Castelein van vakbond De Unie. De precieze bezwaren wil hij niet delen en liever met de nieuwe CEO zelf bespreken. Daarnaast valt Castelein over het besluit van Rintel om de NS te verlaten. “Ze gaat op een enorm cruciaal moment weg. De NS staat voor enorme uitdagingen, is zwaar geraakt door de coronacrisis. Het is bijzonder dat ze in crisistijd het bedrijf verlaat en aan haar eigen carrière werkt. Ik stel daar loyaliteitsvragen bij.”

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

OR-verkiezingen
In dit soort ‘ingewikkelde’ tijden is het ontzettend belangrijk dat KLM over sterke medezeggenschap beschikt. Via de OR hebben werknemers een stem in de dagelijkse gang van zaken.
Op donderdag 7 april aanstaande starten de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. De Unie heeft een aantal sterke kandidaten. We willen onze leden dan ook vragen gebruik te maken van je stemrecht en dan natuurlijk waar mogelijk op een Unie-kandidaat te stemmen. Binnenkort versturen we nog extra info, waarin een aantal van hen zich verder zullen voorstellen.

Tot zover dit bericht. We houden je op de hoogte van het vervolg.

En mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan rustig contact met mij op via huug.brinkers@unie.nl

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Back To Top