skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Eindejaarsbericht De Unie

KLM: Eindejaarsbericht De Unie

  • KLM

Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken. Het jaar 2022 is ook in alle opzichten een bewogen jaar geweest. In het bijzonder voor KLM en de KLM-medewerkers. En in 2023 (en hopelijk nog vele jaren daarna), wil De Unie een belangrijker rol binnen KLM blijven vervullen. In jouw belang!

2022
We lijken het al bijna vergeten, maar misschien is het allerbelangrijkste wel dat we de coronapandemie inmiddels al een beetje achter ons hebben kunnen laten. Mede daardoor heeft het voorzichtige economische herstel van begin dit jaar zich kunnen doorzetten. De productie is nog niet op het oude niveau, maar de resultaten zijn goed.

We communiceren regelmatig over alle ontwikkelingen en indien nodig zoeken we daarbij ook de publiciteit. Zo is Reinier Castelein (voorzitter van De Unie) in 2022 veel ‘in de pers’ geweest en heeft zich altijd nadrukkelijk uitgesproken. Of dit nu gaat over het coronabeleid, de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM medewerkers, situatie op Schiphol of het door ons bekritiseerde overheidsbeleid. En dat is niet onopgemerkt gebleven.

Ook is het – na een moeizaam onderhandelingstraject – gelukt om een nieuwe cao af te spreken. Een loonsverhoging van in totaal 6% is een mooi resultaat. Belangrijk daarbij is dat als onderdeel van deze nieuwe cao ook de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is gestopt. Na de uitspraak van de International Labour Organisation (ILO) heeft De Unie zich hier ondubbelzinnig voor ingezet en is onder andere de 2x 2,5% loonsverhoging uit de vorige cao ook alsnog uitgekeerd.

Na een jarenlange discussie met KLM is er voor collega’s die de afgelopen decennia in aanraking zijn gekomen met chroom-6 een compensatieregeling tot stand gekomen. Hoewel wij nog wel een aantal kritiekpunten op deze regeling hadden, biedt deze regeling voor collega’s die te maken krijgen met de gevolgen van een chroom-6 besmetting een adequate compensatie, zonder dat zij daarvoor eerst naar een rechter zouden moeten.

2023
De luchtvaart staat steeds meer onder druk. Zowel vanuit Den Haag als vanuit de EU worden er steeds meer regels opgelegd, belastingen toegevoegd en krimpscenario’s afgedwongen. Ondertussen krijgen luchtvaartmaatschappijen met bedenkelijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden steeds meer ruimte op Nederlandse vliegvelden. Denk aan Qatar en aan Ryanair. Terwijl dit soort airlines meer ruimte krijgen, moet de hoogwaardige luchtvaart die we in eigen land hebben wijken. KLM is de afgelopen jaren door corona, Kaag, Harbers en allerlei Europese politici keihard geraakt. Het wordt tijd voor een daadkrachtig tegengeluid.

De Unie zal zich daarom blijven verzetten tegen het overheidsbeleid ten aanzien van de luchtvaartagenda van het Kabinet. Het beperken van het aantal vluchten op Schiphol schaadt de economie en jullie werkgelegenheid. Daarnaast is het contraproductief voor wat het milieu (geluid en uitstoot) betreft. Om te kunnen blijven investeren in vlootvernieuwing (stillere en schonere vliegtuigen) is immers een gezonde onderneming nodig.

Daarnaast blijft het vinden van voldoende personeel een flinke uitdaging. We willen geen herhaling van problemen zoals afgelopen zomer en het moeten reduceren van productie kan en mag niet structureel worden. En de door KLM geïntroduceerde arbeidsmarktoeslag (AMT) levert niet alleen veel discussie op, maar is slechts een ‘pleister op de wond’. De AMT biedt alleen een beperkte oplossing (vooral behoud van personeel) op plaatsten waar KLM duidelijk ‘beneden de markt’ beloond. KLM zal echt andere maatregelen moeten nemen om weer een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Anders verliest KLM de strijd op de arbeidsmarkt.

En bij een aantrekkelijke werkgever hoort uiteraard ook een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Begin maart loopt de huidige cao al weer af. De Unie wil graag snel met KLM aan tafel voor een nieuwe en goede cao. Dit is echt nodig omdat de toename van kosten van levensonderhoud voor ook werknemers van KLM duidelijk voelbaar zijn. Een goede nieuwe cao in 2023 is dan ook niet alleen nodig om nieuw personeel te kunnen werven, maar ook om personeel te kunnen behouden. Ook de gesprekken die wij met KLM voeren over de uitwerking van de nieuwe pensioenwet zal in 2023 de nodige aandacht vragen.

Tot zover dit bericht.

Back To Top