skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Grond: Reparatie Van De Opbouw En Duur Van De WW

KLM Grond: reparatie van de opbouw en duur van de WW

In het protocol van de KLM Grond cao 2016-2017 spraken we af dat de door de overheid verkorte duur en verlaagde opbouw van de WW (Werkloosheidswet) en de loongerelateerde WGA (‘Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’) gerepareerd zou worden. KLM kan zich daarvoor aansluiten bij een zogenaamde verzamel cao, die wordt uitgevoerd door de Stichting PAWW (‘Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA’).

Voorwaarden PAWW bekend

De leden van De Unie gingen in 2016 in ruime meerderheid akkoord met de nieuwe cao, waarin ook deze reparatie afspraak werd gemaakt. Alleen was toen nog niet precies bekend hoe de regeling er uit zou gaan zien. Dat weten we nu wel en dat leggen we hieronder graag aan je uit.

Werkgelegenheidsgarantie vs. PAWW

In de Mobiliteistafspraken is geregeld dat bij KLM nu een werkgelegenheidsgarantie geldt. Deze willen we ook weer verlengen in de nieuwe cao vanaf 1 januari 2018. Dat zou dan betekenen dat je niet ontslagen kunt worden en dus ook niet te maken krijgt met de WW. Dat is op zich waar. Maar je kunt ook in de WW terecht komen als je gebruik hebt gemaakt van de VVR of na een individuele afspraak over vertrek bij KLM. Daarnaast geldt de PAWW niet alleen na de WW periode, maar ook na het einde van een loongerelateerde WGA-uitkering als je onverhoopt arbeidsongeschikt zou worden.

Wat wordt er precies gerepareerd?

De regering heeft besloten om de opbouw van de WW-rechten te versoberen. In het onderstaande schema kun je zien wat dit voor gevolgen heeft.

Als we niets doen (nieuwe situatie) zal de opbouw van rechten vanaf het 10e gewerkte jaar langzamer gaan. De duur van de WW zal zonder reparatie beperkt worden tot maximaal 24 maanden. Met de reparatie (oude situatie) vullen we het paarse deel weer aan. De opbouw wordt weer 1 maand per gewerkt jaar en de duur van de WW gaat weer terug naar maximaal 38 maanden.

 

Werknemer A
Leeftijd: 40 jaar en Arbeidsverleden
opgebouwd vanaf 18 jaar.Zonder extra verzekering recht op:
– 16 maanden WW-uitkering
Mét extra verzekering recht op:
– 22 maanden WW-uitkering
  Werknemer B
Leeftijd: 55 jaar en Arbeidsverleden
opgebouwd vanaf 20 jaar.Zonder extra verzekering recht op:
– 22 maanden WW-uitkering
Mét extra verzekering recht op:
– 35 maanden WW-uitkering

 

Wie betaalt de premie?

Jij betaalt zelf de premie voor het gerepareerde deel. De werkgever houdt dit in op je salaris.

Hoe hoog is de premie?

De premie voor de reparatie is voor 2018 vastgesteld op 0,2% van het bruto salaris. De verwachting is dat de komende jaren de premie zal stijgen tot 0,6%. Dit is een inschatting en is afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik gaat maken van de regeling. De premie is gemaximeerd op 0,75%. Dit betekent dat de premie niet meer verhoogd kan worden zonder dat we opnieuw gaan overleggen over de regeling.

Stel dat jij wel wil meedoen maar je collega’s niet?

Als de cao waaronder je valt gaat meedoen aan de regeling dan doet iedereen automatisch mee, ook de mensen die dat zelf misschien niet willen. Andersom is het ook zo dat als de cao waaronder je valt niet meedoet, jij ook niet kunt kiezen om wel mee te doen.

Vanaf welk moment is de reparatie een feit?

Als de vakbonden en werkgevers akkoord zijn met de regeling dan wordt het akkoord naar het ministerie gestuurd, dan duurt het meestal nog 3 maanden voordat het cao-akkoord definitief is. De verschillende cao’s kunnen dan vanaf 1 juli 2018 deelnemen aan de regeling. De regeling werkt niet met terugwerkende kracht.

PAWW na WGA uitkering

Ook na afloop van de loongerelateerde WGA uitkering kan je in aanmerking komen voor de PAWW. Eén van de voorwaarden is dat je dan nog wel in aanmerking komt voor een loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering op grond van de WGA. Als je aan de voorwaarden van de PAWW voldoet, ontvangt je deze uitkering in aanvulling op de wettelijke uitkering die je van het UWV ontvangt.

Wat kost deze regeling?

De premies (van je brutoloon) zijn tot 2022:

In een rekenvoorbeeld, is dit wat je per maand netto in euro’s gaat betalen:

Meer informatie over de PAWW
Op de website van www.spaww.nl vind je nog veel meer informatie over deze regeling. Mocht je daarna nog vragen hebben, dan mag deze natuurlijk altijd stellen via joop.hofland@unie.nl.

Leden besluiten

Onze leden hebben per e-mail bericht gehad om tot uiterlijk op 22 februari 2018 te kunnen stemmen.

Erwin Rog nieuwe belangenbehartiger KLM

Op 1 april 2018 verlaat ik De Unie. Mijn collega Erwin Rog zal het dossier KLM van mij gaan overnemen. De komende periode gaat hij meedraaien om zich in het pakket in te werken.

Back To Top