skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Mooie Cijfers, Maar Waar Blijven De Vacatures?

KLM: mooie cijfers, maar waar blijven de vacatures?

  • KLM

Air France-KLM presenteerde vorige week prachtige halfjaarcijfers. Ook zijn er nieuwe strategische samenwerkingen aangekondigd. Het ziet er allemaal positief en voorspoedig uit, maar wat wordt er gedaan aan de enorme werkdruk en het torenhoge ziekteverzuim bij het grondpersoneel?

Loodzware zomer

In maart 2017 besloot de luchthaven Schiphol alle resterende slots tot 2020 in één keer in 2017 uit te geven. KLM besloot daarop deze slots op te pakken, omdat ze anders naar de concurrenten zouden gaan. Dit heeft geleid tot een groei van ruim 5% aan vluchten. Terwijl het personeelsbestand en de zomerroosters al niet meer aangepast konden worden. En dan ook nog een bezetting die door de jarenlange schrale aanvulling, de productiviteitsverhoging en de HPO reorganisatie op verschillende plaatsen al onder het minimum stond.

Chapeau

Ondanks dat de hele KLM operatie zwaar piept en kraakt, de werkdruk enorm is en het ziekteverzuim schrikbarend hoog, blijven de passagiers tevreden en gaan de vluchten (zij het met onontkoombare vertragingen) weg. Dat is een groot compliment waard aan al het grondpersoneel, dat dit mogelijk maakt. Vooral bij passenger services, onder de vleugel, bagage, cargo en niet te vergeten het OCC, waar de problemen het grootste zijn. Mijn petje af voor jullie niet aflatende inzet en loyaliteit!

Vacatures

Het management van Ground Services blijft zoeken naar mogelijkheden om de zomeroperatie te versoepelen en te verlichten. Denk daarbij aan digitale zaken, routing van passagiers, etc. De Unie wijst er echter op dat ook de aanvulling van personeel moet worden voorbereid en gestart. Deze zomer wordt daarmee niet meer gered, maar het is hard nodig richting het najaar en de winter. KLM geeft toe dat de groei groter is dan de productiviteit aan kan. De Unie wil dan ook weten wanneer de werving voor personeel gestart zal worden en in welke omvang.

Samenwerkingsverbanden

De aandelentransacties tussen Airfrance-KLM, Virgin Atlantic, Delta Airlines en China Eastern worden door de directie zeer positief belicht. Omdat internationale fusies tussen vliegtuigmaatschappijen niet mogelijk zijn, is deze vorm van onderlinge invloed het alternatief. De achterliggende motieven laten zich zonder meer gunstig aanzien, maar de praktijk zal moeten uitwijzen of het werkt. De Unie geeft deze stappen voorlopig het voordeel van de twijfel. Overigens moeten aandeelhouders en toezichthouders nog instemmen met de plannen.

Nederlandse staat

Ook Minister Dijsselbloem is positief over de aandelen plannen. Maar hij beschouwt de Nederlandse staat niet als partij in de overeenkomst. Het ministerie geeft ook geen antwoord op de vraag hoe ze het Nederlandse belang wil borgen, mocht de verdere uitwerking leiden tot afspraken die KLM en Schiphol kunnen verzwakken. De Nederlandse overheid heeft geen aandelen in Airfrance-KLM, waardoor directe invloed niet aanwezig is. De Unie vindt dat de Nederlandse staat aandelen in AF-KL zou moeten aankopen.

Verlofmanagement

In de cao 2016-2017 werd afgesproken dat alle verschillende verlofdagen zullen worden omgezet naar twee soorten: werkgevers- en werknemersdagen. Hierover hebben De Unie en de collega bonden al een heel aantal keren overleg gehad met KLM. Het is een complex onderwerp, dat behoorlijke gevolgen heeft voor alle wisseldienstroosters, maar ook voor de dagdienst. De verwachting is dat op 10 augustus 2017 een afspraak gemaakt kan worden. Deze zal worden voorgelegd aan de leden voor besluitvorming. De ingangsdatum van nieuwe afspraken zal niet eerder dan 1 januari 2018 zijn. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere afdelingsafspraken rond het ruilen van dagen bij passenger services.

Aangepast plan offshoring finance

Na veel overtuigende argumenten is KLM eindelijk bereid gevonden te kijken naar een aangepaste oplossing rond het uitbesteden van werkzaamheden naar het buitenland bij KLAS, FSSC en andere afdelingen waar accounting werkzaamheden worden gedaan. Door de vakbonden is een alternatief voorstel gedaan, wat betekent dat een groot deel van het werk kan blijven bestaan in Nederland. Ook hierover hopen we na 10 augustus 2017 meer te kunnen melden.

Joop Hofland
Sr. Belangenbehartiger

Back To Top