skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Onderhandelingsresultaat Mobiliteitsafspraken 2015

KLM onderhandelingsresultaat mobiliteitsafspraken 2015

  • KLM

Deze week zijn de onderhandelingen tussen De Unie, de collega bonden en de KLM over de voorwaarden rond de HPO reorganisatie afgerond. De afspraken die wij hebben gemaakt zijn vastgelegd in het protocol en de bijlagen die daarbij horen. Je kunt de volledige tekst hier [link naar bijgaande PDF, achter login!] vinden. Daarvoor dien je wel geregistreerd te zijn bij De KLM Unie en in te loggen op de website.

Bijzondere cao
Bij reorganisaties gelden de nodige (wettelijke) regels als het gaat om het aanwijzen en selecteren van medewerkers. Daarnaast kent KLM zelf ook al veel afspraken met de Ondernemingsraad of met de vakbonden over deze onderwerpen. In deze Mobiliteitsafspraken 2015 hebben we nu een nieuwe en complete reeks afspraken gemaakt, die vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2020 zullen gelden. Deze afspraken zullen samen een bijzondere cao zijn, die zal bestaan naast de ‘gewone’ KLM Grond cao. Er is ook een aantal afspraken gemaakt, die wijzigingen bevatten op de Grond cao. Deze afwijkingen staan vermeldt in bijlage 1.

Interne mobiliteit
De Mobiliteitsafspraken 2015 gaan over de regels bij het aanwijzen van boventalligheid, maar bovenal ook over het vergroten van de interne mobiliteit. Dat houdt in dat KLM zoveel mogelijk plaatsen vrij zal maken voor boventalligen (beperken inhuur, invullen natuurlijk verloop, minder uitzendkrachten en nevenfunctionarissen). Daarmee wordt de kans op een andere interne functie groter. Daarnaast zal een Mobiliteitscentrum worden gestart, dat maximale ondersteuning zal geven om herplaatsing mogelijk te maken.

Geen gedwongen ontslagen
Vooralsnog zal er geen sprake zijn van gedwongen ontslagen, maar wordt alleen ingezet op interne mobiliteit. Alleen als alle interne instrumenten niet meer voldoende blijken te zijn om de boventalligheid op te lossen, zullen KLM en de vakbonden met elkaar gaan overleggen over andere maatregelen.

Objectieve toets
Verder is nog belangrijk te vermelden dat er een objectieve toets zal zijn op de vraag of functies wel of niet significant gewijzigd zijn. Dit maakt uit, omdat bij niet gewijzigde (uitwisselbare) functies er sprake zal zijn van plaatsing op basis van afspiegeling en bij wel gewijzigde (niet uitwisselbare) en nieuwe functies, er gesolliciteerd zal moeten worden.

Geschillencommissie
Ook komt er een nieuwe Geschillencommissie waar bezwaar kan worden aangetekend tegen onjuiste besluiten bij de individuele uitvoering van de afspraken. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van KLM en van de bonden en geeft zwaarwegend advies over ingediende bezwaren.

Advies kaderleden De KLM Unie
De kaderleden van de Bedrijfsledengroep van De KLM Unie hebben unaniem aangegeven dat zij deze afspraken met een positief stemadvies aan je voorleggen. Er is naar hun mening sprake van een goede set met afspraken en waar nodig zijn acceptabele en verdedigbare compromissen overeengekomen.

Jouw mening
De stemming over het resulaat is afgesloten. De leden en geregistreerden van De KLM Unie zijn beide in ruime meerderheid akkoord gegaan met de afspraken.

Vragen stellen
Uiteraard kunnen we ons goed voorstellen dat je vragen hebt over deze afspraken. Je kunt daar mee terecht bij KLM Helpdesk van De Unie via een email bericht [mail link naar individueledienstverlening@unie.nl] of telefonisch op 0345 – 851 430. Wil je een uitgebreid persoonlijk advies of verdere ondersteuning, dan kun je een lidmaatschap bij De Unie overwegen. Ook daarover geven de medewerkers bij de KLM Helpdesk je graag meer informatie of je kunt hier [link naar www.unie.nl/wordlid] verder online lezen wat een lidmaatschap inhoudt.

Met vriendelijke groet,
Team De KLM Unie

Back To Top