skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Op Zoek Naar Het Oog Van De Orkaan

KLM: op zoek naar het oog van de orkaan

Vanmiddag hebben De Unie en alle andere vakbonden met KLM gezeten. In het gesprek heeft Pieter Elbers samen met Aart Slagt en Kim Bruggeman de huidige situatie van KLM uiteengezet en de context waarbinnen KLM moeten opereren. De situatie verslechtert met de minuut. En het einde is nog niet in zicht. We zitten midden in een ongekende crisis. We zijn op zoek naar het oog van de orkaan en van daaruit mee te bewegen met het oog.

Pieter Elbers doet daarom een dringend beroep op de vakbonden om samen snel ingrijpende maatregelen te nemen. Een aantal zaken kan KLM op eigen houtje regelen, maar voor sommige zaken zijn de vakbonden nodig. Zoals altijd stelt De Unie zich hierin constructief op.

Focus KLM

De focus van KLM is nu op de volgende vijf gebieden:

 1. Veilig en gezond werken voor jezelf, collega’s en klanten
 2. Rust bewaren (maar niet rustig aan doen)
 3. Maximale flexibiliteit van KLM-ers maar ook overheid
 4. Cash is king: ongekende terugval in inkomsten, waar kosten op peil blijven
 5. Samen de schouders eronder zetten

KLM vraagt aan de vakbonden vooral inzet op flexibiliteit en maximale vermindering van cash out. Daarmee zetten we samen de schouders er maximaal onder.

Voorgestelde maatregelen

Het palet aan maatregelen is heel divers. Eind maart wordt de 747 uit de vaart gehaald. Over het multi-domein worden onder andere, in willekeurige volgorde, de volgende maatregelen voorgesteld:

 1. Uitstel winstdeling naar oktober 2020;
 2. Uitstel van alle variabele beloningen van executives naar oktober 2020;
 3. Werktijdverkorting aanvragen van maximaal 30% vanwege voorziene vraaguitval en dienovereenkomstige verlaging van de productie van minstens 30%. Zorgt voor cash in;
 4. Inhuur en uitzendkrachten naar nul. Collega’s die met pensioen gaan niet vervangen. Dit moet een kostenreductie en dus minder cash out van 1.500 fte opleveren;
 5. Dienstreizen naar nul;
 6. Vrijwillige inactiviteit (onbetaald verlof) stimuleren;
 7. Flexibiliteit afspreken in roosters en indelingen; hierbij gaat het er om zoveel mogelijk flexibiliteit te krijgen om de met de minuut veranderende context het hoofd te bieden.

Maandag verder

Aanstaande maandag, 16 maart 2020, zitten we weer in overleg om de concrete invulling te geven aan de concrete maatregelen. Wat spreken we af over loon over de werktijdverkorting? Wat is het effect op verlof? Op pensioen? Ook komen eventuele extra gronddomein maatregelen aan de orde.

We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Houd je mail en klm.unie.nl in de gaten.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen, stel je vragen via gertjan.tommel@unie.nl of bel 06-5252 2034.

Met vriendelijke groet,

De Unie onderhandelingsdelegatie,

Guus Ottenhof, Erik Zwart, Piet-Hein van Walderveen en Gertjan Tommel

Back To Top