skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Operationele Capaciteit En Werktijd

KLM: Operationele capaciteit en werktijd

Afgelopen vrijdag berichtte De Unie over de voorgenomen maatregelen die KLM neemt in strijd tegen de COVID-19 crisis. Sinds vrijdag zijn er al weer nieuwe ontwikkelingen zodat de wereld er vandaag weer anders uit ziet. Om die reden zal KLM voor het einde van de maand opereren op 20% capaciteit.

Werktijdverkorting van 67%

KLM heeft vandaag bij het UWV een aanvraag gedaan voor een werktijdverkorting van de komende 6 weken van 67%. Dit moet ingaan per vandaag, 16 maart 2020. Deze week wordt er nog maar 4 dagen (80%) gewerkt. Volgende week 2 dagen (40%) en de vier weken daarna nog maar 1 dag per week (20%). Als je deze percentages optelt en deelt door zes weken dan komt daar een werktijdverkorting van 67% uit.

Overige maatregelen

De werktijdverkorting is een logische beslissing van KLM gezien de uitval van de operatie. Daar kan KLM zelf toe besluiten. Waar KLM wel afspraken met de bonden wil maken zijn de volgende maatregelen:

  1. Uitstel van de uitkering van de winstdelingsregeling van april naar oktober 2020;
  2. Uitstel van de variabele beloning MSG van april naar oktober 2020;

De Unie kijkt daar met een constructieve houding naar. We snappen dat dit uitstel er voor zorgt dat KLM voorlopig voldoende geldmiddelen heeft. Op een later tijdstip krijg je het geld toch nog.

Wat betekent de werktijdverkorting voor je werk en je inkomen?

Allereerst ga je minder werken. Over twee weken is dat uiteindelijk één dag in de week (op basis van fulltime, bij parttime gaat alles naar rato). Gemiddeld over de komende zes weken is dat dus 33%.

KLM betaalt dan 33% van je salaris door. Je bouwt over 33% van je salaris pensioen op. Datzelfde geldt ook voor je verlofopbouw. Je bouwt over die 33% ook je vakantiegeld en je 13e maand op. Mocht je een onregelmatigheidstoeslag krijgen dan zal deze ook op 33% uitkomen. Kortom: alles wordt afgezet tegen de 33% en dus minder.

Het UWV betaalt vervolgens 67% van je salaris door op basis van de WW-norm. Dat is de eerste twee maanden op 75% van je zogenaamde SV-loon. Na twee maanden is dit 70%. Aangezien we praten over zes weken valt dat binnen de 75%. Je SV-loon vindt je terug op je jaaropgave 2019 of op je loonstrook onder “loon voor inkomstenbelasting”.

Het bedrag dat het UWV uitkeert is wel gebonden aan een maximum, het zogenaamde maximum dagloon, van 219,28 euro. Per maand is dat maximaal 4.769,34 euro. Verdien je minder dan of gelijk aan dit maximum dan wordt jouw werktijdverkorting-uitkering 75% van je SV-maandloon. Verdien je meer dan het maximum dan wordt jouw werktijdverkorting-uitkering gemaximeerd op 75% van die 4.769,34 euro. Je wordt daarmee extra hard geraakt door het feit dat de uitkering niet wordt gebaseerd op jouw (hogere) salaris.

Om die reden heeft KLM aangegeven dat wanneer de bonden akkoord kunnen gaan met de overige maatregelen, er de mogelijkheid is om het verschil tussen je huidige salaris en je salaris met werktijdverkorting aan te vullen (suppletie). KLM heeft aangegeven het verschil voor 50% aan te willen vullen.

Op dit moment zijn we druk bezig om inzichtelijk te krijgen wat dit voor de verschillende salarissen precies betekent. We proberen zo snel mogelijk een aantal maatmensen te maken en die aan jullie communiceren. Of we proberen door middel van het beschikbaar stellen van een spreadsheet, inzichtelijk te maken hoe het voor jou zo ongeveer uit gaat pakken. Je kunt er vanuit gaan dat wanneer je tot het maximum maandloon verdient, je er zo’n 8 à 10% aan bruto-salaris op achteruit gaat.

Voor de goede orde: KLM is niet gehouden of verplicht om een suppletie te geven. Toch is het belangrijk dat jij zo veel als mogelijk je huidige inkomen krijgt. Je leeft allemaal naar je inkomen. En 10% is veel geld. Om die reden dringt De Unie er samen met de andere vakbonden op aan dat de regering een corona-fonds opzet. Uit dit fonds kunnen werknemers dan aangevuld worden tot 100% van hun huidige salaris.

Hoe nu verder?

Morgenochtend, 17 maart 2020, vindt er een telefonische bijeenkomst plaats van De Unie-kaderleden bij KLM. We zullen dan onze mening vormen over de voorgestelde overige maatregelen. Morgen rond het middaguur vindt er telefonisch overleg plaats tussen alle vakverenigingen die betrokken zijn bij KLM. We gaan dan proberen om met een eensgezinde gezamenlijk reactie te komen op hierboven genoemde maatregelen.

Contact

Zijn er naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen, stel je vragen via gertjan.tommel@unie.nl of bel 06-5252 2034.

Met vriendelijke groet,

De Unie onderhandelingsdelegatie,

Guus Ottenhof, Erik Zwart, Piet-Hein van Walderveen en Gertjan Tommel

Zodra er meer nieuws is, zullen we je dat laten weten.

Back To Top