skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Resultaat Nieuwe Cao En Einde Arbeidsvoorwaardelijke Bijdrage

KLM: Resultaat nieuwe cao en einde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

Het heeft even geduurd, maar we zijn blij je te kunnen melden dat het is gelukt een resultaat te bereiken voor een nieuwe cao voor het grondpersoneel van KLM. Een resultaat waar wij tevreden mee zijn! Ook de discussie over het stoppen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is tot een goed einde gebracht. Per 1-3-2022 is deze gestopt! Voor veel van jullie is dat extra goed nieuws.

Registreer je gratis en krijg direct invloed op je cao!

Belangrijkste cao-afspraken zijn:

 • Looptijd 1 jaar (1-3-2022 tot 1-3-2023).
 • Lonen en loonschalen worden in totaal met 4% verhoogd (2% per 1-10-2022 en 2% per 1-3-2023). Bodem in de verhogingen van 80,- euro.
 • Modernisering/Uitbreiding van de studie-regeling (bijlage 19).
 • Dispensatie vanaf 1 juli 2022 gedurende 3 jaar om voor functies in OSG H, I, J, K en L en het MSG-systeem waarbij sprake is van arbeids-marktproblematiek af te wijken van de cao door het toepassen van een arbeids-markttoeslag. KLM zal dit verder uitwerken.
 • Overwerk en meerwerk wordt omgezet in medewerkersverlof (MV).
 • Uitvoering zomertoeslag uit sociaal akkoord Schiphol.
 • Ingroeimodel bodem loongebouw van 14,- euro per uur.
 • Verlenging een gedeeltelijke aanpassing van TTEAV gedurende looptijd cao.
 • Reiskostenregeling wordt aangepast naar 19 cent/km (max 35 km).
 • Eigen bijdrage parkeren Schiphol Centrum komt per 1-3-22 te vervallen en wordt dus gratis.
 • Thuiswerkvergoeding van 2,- euro per dag.
 • Mogelijkheid (onder voorwaarden uiteraard) om 8 weken vanuit het buitenland te werken

Komende dagen worden de teksten van het principeakkoord verder uitgewerkt. Uiteraard gaan we de volledige inhoud van het resultaat daarna met jou delen en krijg je de gelegenheid je mening kenbaar te maken.

Wordt vervolgd!

Registreer je gratis en krijg direct invloed op je cao!

Back To Top