skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Update Over HPO, Pensioen, Afspraken Bij Air France, Hakken En Een Nieuwe Stelling

KLM: update over HPO, pensioen, afspraken bij Air France, hakken en een nieuwe stelling

Stem op de nieuwe stelling!
Het is weer tijd je stem te laten horen, met een kersverse stelling voor KLM grondpersoneel. Hoe meer mensen hun mening kenbaar maken, hoe sterker we staan in de onderhandelingen. Want er gaat in 2016 een hoop gebeuren bij de KLM, blijf op de hoogte via klm.unie.nl

Vink aan en kijk meteen wat je collega’s vinden. Maar vooral: stuur deze mail door naar collega’s die nog geen lid zijn of geregistreerd zijn. Want ook hun stem willen we horen. Je hoeft echt geen lid te worden van De Unie, een simpele (gratis!) registratie volstaat.

Meer registraties zorgen dat we samen sterker staan.
Registreren is kosteloos en verplicht je collega tot niks. 
Registreren heeft een uniek voordeel: ook je collega kan dan gratis (juridisch) advies over werk, inkomen of de cao krijgen via de KLM helpdesk van De Unie (per mail of telefoon).

Laat je stem meetellen in Amstelveen, deel deze update en sluit je aan bij de Facebook groep.”Omgekeerd afspiegelen” na solliciteren
De Mobiliteitsafspraken zijn gebaseerd op de uitvoeringsregels van het UWV. Op 1 juli 2015 veranderde er veel in het ontslagrecht met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Door die nieuwe wet komen er nu ook regelmatig wijzigingen in de regels voor het uitvoeren daarvan. Eind november 2015 zijn er nieuwe regels bekend geworden, die gaan over het invullen van vacatures: medewerkers die solliciteren op een nieuwe of gewijzigde functie die overlap heeft met de oude functie, worden daarna geplaatst op basis van “omgekeerde afspiegeling”. Met overlap wordt bedoeld dat een deel van de oude functie wordt voortgezet in de nieuwe of gewijzigde functie.

De medewerker moet wel geschikt zijn voor de functie. Is dat het geval dan worden de medewerkers dus geplaatst door omgekeerde afspiegeling Dat betekent dat per leeftijdscategorie de medewerkers met het langste dienstverband het eerste geplaatst worden. KLM kan in dat geval dan niet zelf bepalen wie wel of niet wordt geplaatst na een sollicitatieronde.

In de komende weken zal KLM alle medewerkers over deze wijzigingen informeren. Waar nodig zullen ook al ingediende HPO adviesaanvragen worden aangevuld met extra informatie over overlappende functies. Van mij ontvang je binnenkort de aangepaste afspraken met tekst en uitleg.

 Op klm.unie.nl vind je ook “de10 meest gestelde vragen bij de koffieautomaat”, die nu vooral gaan over de HPO reorganisatie

KLM zet overleg nieuwe pensioenregeling onder druk

In de toelichting bij je salarisstrook van januari heb je kunnen lezen dat KLM heeft besloten om de deelnemersbijdragecompensatie (DBC) te laten vervallen vanaf 1 januari 2016. Met deze DBC werd de wettelijke pensioenversobering voor een groot deel gecompenseerd. De premie hiervoor is vrijgevallen na de verhoging van de pensioenleeftijd door de latere AOW leeftijden. Het gaat hier dus over premie die onderdeel is van het uitgesteld loon van medewerkers.

Voor het voortzetten van de DBC is de medewerking van KLM nodig. Maar zij wil deze niet langer geven tot er een nieuwe toekomst bestendige pensioenregeling (TBP) wordt afgesproken met De Unie en de collega bonden.

Wij hebben het overleg hierover in november 2015 opgeschort, omdat we willen dat KLM eerst met vliegers en cabine nieuwe pensioen afspraken maakt. Een TBP gaat namelijk betekenen dat de deelnemers meer risico zullen dragen als het gaat om de hoogte van de uitkering op de pensioendatum. Wij willen graag zeker weten dat alle domeinen hiermee op dezelfde manier behandeld worden.

Het besluit van KLM is bedoeld om de grondbonden onder drukte zetten en alsnog snel nieuwe pensioenafspraken te maken. De Unie zal hierover in gesprek blijven met KLM, maar onze voorwaarde over de andere domeinen blijft staan.

De Unie zal al het mogelijke doen om er voor te zorgen dat de DBC later in 2016 alsnog wordt toegekend.Geen gedwongen ontslagen Air France grondpersoneel

Air France heeft deze week afspraken gemaakt met de vakbonden CFDT, CFE–CGC en UNSA. Tor 1 juli 2018 zullen er geen gedwongen ontslagen vallen onder het grondpersoneel in Frankrijk. Ingezet zal worden op interne mobiliteit (herplaatsing), net als nu ook bij KLM het geval is. Onze cao, waarin voor KLM grondpersoneel deze afspraak is gemaakt, loopt tot 1 juli 2016. De overeenkomst in Frankrijk zal daarom grote invloed hebben op de aanstaande cao-onderhandelingen bij ons. De Unie wil dat KLM ook het Nederlandse grondpersoneel voor langere tijd werkzekerheid blijft bieden.


Hakhoogte Passage

In het extern overleg heb ik de opmerkingen van een groot aantal passagemedewerksters over de nieuwe maximale hakhoogte van 3 centimeter besproken met KLM. De onvrede gaat vooral over het verdwijnen van de vrije keuze en het onderscheid dat nu ontstaat met cabine en andere afdelingen. KLM heeft aangegeven geen reden te zien om het besluit te herzien. Het is een onderdeel van de maatregelen in verband met het onderzoek ‘Staand Werken. Het besluit is besproken met en goedgekeurd door de Uniform Commissie 
.

Op dit moment kan De Unie niet verder met dit onderwerp. Wel roep ik leden met klachten en opmerkingen over dit onderwerp op deze aan mij door te geven. Afhankelijk van de reacties zal ik bekijken welke andere mogelijkheden er nog zijn.

Met vriendelijke groet,
Joop Hofland
Sr. Belangenbehartiger

Back To Top