skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Verslag Cao-onderhandelingen Grond D.d. 23 Mei

KLM: Verslag cao-onderhandelingen Grond d.d. 23 mei

Gisteren hebben we met KLM verder gesproken over de nieuwe Grond cao. Kort voor het overleg heeft KLM haar voorstellen bekendgemaakt. Deze voorstellen zijn in het overleg verder toegelicht.

Voorstellen van KLM:

 • Arbeidsmarkt
  Regeling arbeidsmarkttoeslag voor specifieke functies en modernisering bijlage 19 (studieregeling).
 • Werkdruk
  Verhoging bindingstoelage uitzendkrachten.
  Extra werk en overwerk worden omgezet in medewerkersverlof (MV).
 • Financiële elementen.
  Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsprogramma binnen looptijd cao.
  Verbeteren reiskostenregeling.
  Vervallen eigen bijdrage parkeren Schiphol centrum.
  Introductie thuiswerk- en faciliteitenvergoeding.

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Eerste ‘gevoel’ dat wij hebben bij deze voorstellen is dat KLM een wel heel voorzichtige stap maakt voor de nieuwe cao. Wat ons betreft kan en moet het veel beter.

Daarnaast blijft het vooralsnog handhaven van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage een punt van discussie. KLM blijft zich wat ons betreft veel te veel verschuilen achter de voorwaarden die de overheid zou hebben gesteld. Zeker na de ILO uitspraak vinden wij dat deze arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moet stoppen. Het is niet meer uitlegbaar dat medewerkers arbeidsvoorwaarden moeten inleveren op het moment dat er wel ruimte is voor het versneld aflossen van staatsschuld en een bonus voor de AF/KLM-CEO. Daarmee eindigt wat ons betreft de tijdelijke periode van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en de ‘uitzonderlijke’ situatie.

Op 8 juni wordt het cao-overleg vervolgd. Dan zullen we niet alleen verder praten over de wederzijdse voorstellen, maar ook over de loonparagraaf. Daarbij is wat ons betreft de uitbetaling van de tweemaal 2,5% niet zozeer bedoeld voor de compensatie van de alsmaar oplopende inflatie, maar gewoon het inlossen van een ‘oude schuld’. Over de compensatie van de inflatie (uiteraard ook rekening houdend met de positie van KLM) gaan we het in het volgende cao-overleg nog hebben…..

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Als laatste nog het volgende
De door KLM aangekondigde uitbetaling van de tweemaal 2,5% heeft afgelopen dagen tot veel vragen geleid. Voor alle duidelijkheid ….. KLM heeft de garantie gegeven dat deze uitbetaling geen ‘sigaar uit eigen doos’ zal worden. Het verder uitwerken van de betaling zal daarom nog ‘onderwerp van overleg’ zijn.

Wordt vervolgd.

Back To Top