skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: ‘Witte Rook’ Nog Ver Weg

KLM: ‘Witte rook’ nog ver weg

  • CAO

Gisteren 8 juni hebben we tot laat in de avond met KLM verder gesproken over de nieuwe Grond cao. En hoewel er een aantal kleine stappen zijn gezet, is er nog lang geen zicht op een principeakkoord. Op een aantal belangrijke thema’s – zoals de loonparagraaf – zijn de verschillen nog erg groot. In dit bericht willen we je op hoofdlijnen informeren.

Op een aantal onderwerpen zoals studie, toeslagen, thuiswerken, werken in het buitenland, eigen bijdrage parkeren Schiphol, enzovoort worden door KLM een aantal verbeteringen voorgesteld. Zo is KLM bereid een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag te introduceren, studiemogelijkheden uit te breiden, werken in het buitenland mogelijk te maken, de eigen bijdrage voor parkeren op Schiphol te schrappen en verdere maatregelen te nemen om de werkdruk te verlagen. Allemaal belangrijk natuurlijk, maar er is meer……..

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Arbeidsmarkttoeslag
Zo is gebleken dat een nog af te spreken AMT (arbeidsmarktoeslag) regeling best kostbaar is. KLM is bereid eventuele inkomensafwijkingen van meer dan 10% ten opzichte van het gemiddelde (benchmark) bij bepaalde functies deels – en tijdelijk te corrigeren. Wij vinden dit een noodzakelijke en onvermijdelijke maatregel. Deze afwijkingen worden echter veroorzaakt door ‘achterstallig onderhoud’ en de situatie op de arbeidsmarkt. Daarom vinden wij dat de kosten van een dergelijke regeling buiten de loonruimte van deze cao hoort. Immers, KLM medewerkers behoren niet voor de kosten hiervan op te moeten draaien. Hoewel KLM dit erkent, lijkt men – tot nu toe – bij het loonbod er toch rekening mee te houden.

Reiskosten
Goed nieuws is dat KLM bereid is de vergoeding woon-werk verkeer te verhogen van 9 naar 19 cent per km. Minder goede nieuws is dat men de maximale reisafstand die voor vergoeding in aanmerking komt tegelijkertijd wil verlagen naar 25 km. Daardoor zou dit alleen voordelig zijn als je (relatief) dicht bij je werk woont. In onze ogen niet logisch, omdat juist degene die wat verder weg wonen het meeste last hebben van de toegenomen kosten.

Loon
En dan natuurlijk nog de ‘loonparagraaf’. Na lang onderhandelen is KLM bereid om de lonen per 1-3-2023 met 2% te verhogen. Bijzonder daarbij is dat de verhoging pas wordt uitgekeerd na de looptijd van de nieuwe cao (van 1-3-2022 tot en met 28-2-2023). Reden hiervoor is dat de 2×2,5% (correctie van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage) in 2022 is uitgekeerd.

Wat ons betreft is dit loonbod van KLM volstrekt onvoldoende. Niet alleen voor wat het te lage niveau betreft, maar ook het tijdstip is veel te laat. Qua niveau is het verschil veel te groot met het begin dit jaar (overigens destijds niet geratificeerde) akkoord met de piloten en het recente principeakkoord zoals is afgesloten bij Transavia (toch een ‘volle dochter’ van KLM). Ook is het verschil met de algemene loonontwikkeling in Nederland opvallend groot. Daarnaast is de ingangsdatum van 1-3-2023 natuurlijk veel te laat. De betaling van de 2×2,5% is een ‘oude rekening’ en heeft dus niets te maken met de huidige cao-onderhandelingen.

Meer snelheid
Wat ons betreft duurt het allemaal te lang. Van veel KLM medewerkers wordt een enorme inspanning verwacht. En de werkdruk is enorm. Een lang cao-traject met een slechte uitkomst past daar niet bij. Heel lang blijven soebatten over bijvoorbeeld de loonparagraaf bij Grond vinden wij geen optie. En een (te) lage loonsverhoging bij Grond, met een eventuele correctie bij de totstandkoming van nieuwe cao’s bij Cabine en Cockpit, vinden wij ook geen goed scenario.

Daarom zullen wij er op aandringen om op zo kort mogelijke termijn in Multi verband (met alle bonden van Grond, Cockpit en Cabine) alsnog KLM brede afspraken te maken over de loonruimte voor de nieuwe cao(‘s). Doel is om sneller te komen tot een goede cao voor het grondpersoneel.

Het vooralsnog handhaven van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is overigens ook nog steeds niet van tafel. Wij blijven ons daartegen verzetten. Al eerder hebben wij aangegeven dat het niet meer uitlegbaar is dat medewerkers arbeidsvoorwaarden moeten inleveren op het moment dat er wel ruimte is (inmiddels tot tweemaal toe voor het versneld aflossen van staatsschuld). Er is daarmee geen sprake meer van een ‘uitzonderlijke situatie’ en mede op basis van de conclusie van het al eerder genoemde ILO rapport is daarmee wat ons betreft de tijdelijke periode van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geëindigd. Wij zien de totstandkoming van een nieuwe cao en het schrappen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage niet los van elkaar.

Op donderdag 16 juni staat het volgende overleg voor de cao Grond gepland. Vraag is  – in het licht van onze wens om de loonparagraaf in Multi verband verder te willen bespreken – of wij aan dit overleg zullen deelnemen.

Wordt vervolgd.

Back To Top