skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Zet Streep Onder Perform 2020 Met Nieuwe Cabine-cao

KLM zet streep onder Perform 2020 met nieuwe cabine-cao

In 2015 hebben alle domeinen (grond, cabine en vliegers) bij KLM hun medewerking toegezegd aan Perform 2020. Per jaar zou ieder domein 4% productiviteit en/of kostenbesparing ‘investeren’ in het bedrijf. Grond en vliegers sloten cao’s af tot 1 januari 2018 en droegen respectievelijk 12,7% en 14,2% (cijfers KLM) bij aan de toekomst van KLM. Cabine bleef echter steken op 7,7% (inclusief de gedwongen -1 CA-maatregelen van november 2016 tot en met december 2017). Terwijl in de nieuwe cao tot juni 2019 feitelijk ook geen bijdrage meer geleverd wordt. Wat De Unie betreft heeft KLM Perform 2020 hiermee beëindigd. Samen met de uitstekende resultaten over 2017 is het nu tijd voor een cao met goede structurele verbeteringen én een verrekening van het verschil.

Niet productiver

Natuurlijk gunnen we het cabinepersoneel deze nieuwe cao van harte. Maar op de grond zijn meer dan 500 collega’s boventallig geworden door de HPO-reorganisaties. Het werk werd niet minder, maar de productie werd (vooral in 2017) juist nog verder uitgebreid. Meer werk doen met minder mensen, betekent extra productiviteit. In de cabine wordt de -1 CA-maatregel feitelijk gehandhaafd, maar wordt wel ‘het product’ aangepast. Dat is minder werk met minder mensen doen en dat levert dus niet meer productiviteit op. Reden genoeg om de zaken weer gelijk te gaan trekken.

Eerst oude afspraken nakomen

In de vorige cao, die is afgelopen per 1 januari 2018, maakten we een aantal belangrijke afspraken voor medewerkers, die verder uitgewerkt zouden worden. Zoals het verbeteren van duurzame inzetbaarheid, het regelen van de vast-flex verhoudingen en het verlichten van nachtdiensten. Het is echter nog niet gekomen tot concrete afspraken over deze issues. De Unie is van mening dat nu éérst deze zaken moeten worden afgerond, voordat we beginnen aan de onderhandelingen over een nieuwe cao. Andere nog openstaande punten zijn de evaluatie van het MSG-systeem, afspraken over thuiswerken, repareren van het 3e WW-jaar en samenvoegen van het A&T systeem.

Wat vind jij?

Het maken van een voorstellenlijst doen we altijd samen met de leden. Daarom vragen we je om een enquête in te vullen en aan te geven welke zaken jij belangrijk vindt. Uiteraard is er ook ruimte om eigen voorstellen door te geven. Klik hier om naar de enquête te gaan. Je kunt de link ook doorsturen aan je collega’s. Invullen kan tot en met 8 februari 2018.

Ook de geregistreerden van KLM Unie vragen we om hun mening te geven. De stem van de leden geeft echter altijd de doorslag.

Uitzendkrachten

Ook De Unie vindt dat de rechtspositie van uitzendkrachten verder verbeterd kan worden. Dat proberen we vooral te realiseren in de eigen cao voor uitzendkrachten, die wordt afgesloten met werkgeversvereniging ABU. Het is natuurlijk wel nodig om over hoofdzaken voor uitzendkrachten met KLM afspraken te maken. Maar wij vinden dat verdergaande afspraken over bijvoorbeeld uurlonen of winstdeling niet in de KLM-cao thuishoren. Dat soort zaken zijn de verantwoordelijkheid van de eigen werkgever, het uitzendbureau.

Meer leden betekent meer invloed

De heer Elbers heeft in zijn CEO column al laten weten dat de nieuwe cabine cao ook “de basis voor de gesprekken” met de grond en de vliegers zal zijn. Dat legt al meteen een zware hypotheek op ons cao-overleg, omdat De Unie van mening is dat er méér mogelijk moet zijn voor het grondpersoneel, dan bij cabine. Daarmee zullen de onderhandelingen ongetwijfeld weer moeizaam en langdurig worden. Dus is de steun van zoveel mogelijk leden onontbeerlijk! Maak daarom je collega nu lid van De Unie. Hij of zij kan zich aanmelden voor ons exclusieve Koninklijke aanbod voor KLM’ers. Voor slechts € 7,87 kan hij of zij per direct gebruik maken van de diensten van De Unie en ook mee beslissen over de cao!

De eerste gesprekken over de cao staan gepland op 14 en 15 maart 2018. Ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,

Joop Hofland
Senior Belangenbehartiger

Back To Top