skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Leden En Niet-leden Werkzaam Bij KLM

Leden en niet-leden werkzaam bij KLM

  • KLM

Begaanbare paden of niet? Het KLM cao-overleg van 16 juni 2016 bestond vooral uit het aftasten of onderwerpen bespreekbaar kunnen zijn. Er zijn géén voorstellen uitgewisseld of onderhandelingen gevoerd. De uitwisselingen zijn bedoeld om te peilen of er in een later stadium een overeenkomst voor een nieuwe cao in het verschiet kan liggen.

Het overleg werd afgetrapt met een duidelijke mededeling van KLM Unie en alle collega bonden: overheveling van KLM vluchten naar Air France is onacceptabel! Helemaal als groei bij KLM wordt gerealiseerd mede door de bijdragen van de medewerkers. De KLM delegatie onderschrijft dat dit ook de bedoeling blijft en dat dit tot nu toe ook steeds zo is gedaan. Er werd verder gesproken over productiviteitsverhoging en versimpeling van de cao. Bij het laatste onderwerp waren er beduidend meer begaanbare paden, dan bij het eerste. Op 30 juni 2016 wordt het overleg vervolgd.

Mede namens Guus Ottenhof en Piet-Hein Walderveen,

Joop Hofland
Onderhandelingsdelegatie KLM Unie

Back To Top