skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Meld Je Aan Voor PensioenLab 2019-2020

Meld je aan voor PensioenLab 2019-2020

Ben jij jonger dan 35 en wil je jouw leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Meld je dan aan voor het PensioenLab! Samen met je groepje richt jij je van november tot mei op één specifiek onderwerp. Jullie doen onderzoek, bedenken een concreet verbeterplan en presenteren dit aan een jury en genodigden uit de financiële sector, politiek en media. Hebben jullie het beste plan? Dan winnen jullie een geldprijs en mogen jullie je eigen plan verder ontwikkelen!

Wat is PensioenLab?

Maar 2 procent van de bestuurders van pensioenfondsen is jonger dan 35 jaar. Terwijl het onderwerp óók hen aangaat. Daarom hebben de jongerenorganisaties van FNV, CNV en VCP Stichting PensioenLab opgericht. Zo’n vijftig young professionals denken elk jaar mee over verschillende pensioenthema’s, zoals diversiteit, keuzevrijheid en de toekomst van het stelsel. Dit jaar is de achtste editie van deze denktank.

Het programma

Van november tot en met mei werk je met je groep een adviesplan uit. Hier ben je gemiddeld één uur per week aan kwijt. Daarnaast vergaderen jullie maandelijks; jullie spreken onderling af waar en wanneer.

November – Bootcamp
Het programma begint in november met twee bootcamp-avonden. De eerste is een optionele snelcursus, waarin je alle belangrijke pensioeninfo krijgt uitgelegd; je hoeft er dus absoluut geen expert in te zijn. De tweede avond is de kick-off: iedereen maakt kennis, de thema’s worden uitgelicht en de groepjes worden gevormd. Beide avonden zijn van 18.00 tot 21.00 uur. De data en locatie zijn nog niet bekend.

November tot februari – Businessplan
Na de kick-off gaan alle groepjes aan de slag met hun eigen thema. Ze bedenken een advies en werken de ideeën uit in een businessplan. Hierin lichten ze toe hoe de uitvoering eruit moet zien, waarom het plan effectief is en hoe haalbaar het is.

Februari tot mei – Ontwerpfase
De groepjes werken hun businessplan uit tot een prototype. Ze vertalen hun ideeën naar praktisch uitvoerbare acties.

Mei – Kick-out
De kick-out is het afsluitende evenement van het PensioenLab. Elke groep presenteert zijn eigen prototype aan een jury en genodigden uit de financiële sector, politiek en media. Het groepje met het beste idee krijgt een geldprijs en mag zijn prototype verder ontwikkelen.

Aanmelden

Ben jij jonger dan 35 en kun je niet wachten om mee te denken over ons pensioenstelsel? Meld je dan vóór 1 november aan via het aanmeldformulier of stuur een mailtje naar aanmelden@pensioenlab.nl. Wil je eerst meer informatie? Check dan de website van PensioenLab.

Back To Top