skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Nieuwe Tussenstand In De KLM Grond Cao

Nieuwe tussenstand in de KLM Grond cao

  • CAO

Woensdag 11 juli 2018 heeft De Unie, samen met de andere grondbonden verder onderhandeld over de nieuwe cao. Het eerder gecommuniceerde akkoord was voor De Unie onvoldoende. Daarom hebben we hierover gesproken met de kaderleden in de bedrijfsledengroepen (BLG) en met collega’s. Hierop heeft De Unie samen met CNV, VKP en NVLT een gezamenlijke inzet hebben bepaald. Met deze inzet hebben we de cao-onderhandelingen hervat.

Waar stonden we?

In de vorige onderhandelingsronde hadden we al een aantal punten beslecht, waaronder:

  • Salarisverhoging per 1-11-2018: 1,5%
  • Salarisverhoging per 1-02-2019: 1,0%
  • Duurzaam inzetbaarheidsbudget: 1,93%
  • Overbruggingsregeling voor dreigend boventalligen,
  • In het kader van werkdrukverlichting het aannemen van 150 mensen + 150 mensen in een leer/werktraject.
  • In co-creatie zoeken naar oplossingen voor problemen in het personeelsmodel zodat iedereen gezond kan werken en zijn pensioen kan halen, roosters en flexibiliteit met oog voor werkdruk en de privé/ werk balans.

Waar staan we nu?

Wij waren nog niet tevreden. Wij waren ervan overtuigd dat een beter akkoord haalbaar is. Vanuit die overtuiging hebben we onderhandeld. We hebben over de invoering van ORBA gesproken, verhoging van de license pay en verbetering van de 80-90-100-regeling. Op deze drie onderwerpen zijn stappen in de goede richting gezet. Om een goed beeld te krijgen, hebben we vragen gesteld over maatmensen en de gevolgen voor medewerkers met een persoonlijke toeslag. Volgend overleg krijgen we hier antwoord op. Ook hebben we voor het volgende overleg geagendeerd hoe we omgaan met de eindafrekening Perform2020 en welke stappen we nog kunnen zetten in het MSG-domein.

En nu?

Om verschillende redenen lukte het niet om op korte termijn verder te gaan. Daarom hebben we het reeds geplande overleg van 6 september 2018 geprikt voor het volgende overleg. Onze hoop is dat we dan tot afronding kunnen komen. Mocht dat inderdaad lukken, dan leggen we het onderhandelingsresultaat uiteraard aan je voor zodat jij het kan beoordelen. Maandag 23 juli 2018 is er nog een overleg met de kaderledengroep gepland waarin we de kaderleden bijpraten over de stand van zaken.

Praat mee

Jij bent lid van De Unie. We houden je natuurlijk graag op de hoogte. Maak jij je collega ook lid? We hebben een Koninklijk aanbod, waarmee je collega zonder wachttijd lid wordt voor een contributie van slechts € 7,87 per maand. Kijk op www.unie.nl/koninklijkaanbod voor meer informatie.

Wil je rechtstreeks contact met ons opnemen, dan kan dat natuurlijk via erwin.rog@unie.nl of bel of app via 06-52522036.

Mede namens Erik Zwart, Piet Hein Walderveen en Guus Ottenhof,
met vriendelijke groet,

Erwin Rog
Belangenbehartiger

Back To Top