skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
NO DEAL: KLM CAO Voorstellen Droevige Vertoning

NO DEAL: KLM CAO voorstellen droevige vertoning

Een hele dag had de KLM delegatie afgelopen vrijdag nodig om maar liefst 60 pagina’s verslechteringsvoorstellen aan De KLM Unie en de collega bonden toe te lichten. Die voorstellen variëren van het stopzetten van HV dagen opbouw en het gelijktrekken van vakantiedagen, het schrappen van allerlei soorten bijzonder verlof tot het versoberen van de overlijdensuitkering. Ook de pensioenregeling wil KLM omzetten naar een opzet met meer risico voor werknemers. En last-but-not-least moet ook Bijlage 15 naar beneden worden bijgesteld. Ondanks de veranderde situatie van het bedrijf, houdt KLM toch onverminderd vast aan haar oorspronkelijke bezuinigingsagenda.

Tegenprestaties
Tegenover al deze verslechteringen stelt KLM een verbeterde winstdelingsregeling voor. Deze is bij de vliegers al ingevoerd en werd aan Grond al toegezegd bij de vorige cao. Dus mogen we voor de tweede keer hetzelfde “kadootje” open maken? Ook word de werkzekerheidsgarantie van geen gedwongen ontslagen verlengd voor de duur van deze cao, maar met opnieuw de clausule ‘zolang interne herplaatsing mogelijk is’.

Flexibeler en goedkoper
Verder wil KLM doorgaan met het afbouwen van de laagste functies. Waarbij het werk van de service agents en teamleden, moet overgaan naar uitzendkrachten. Over nog meer uitbestedingen of offshoring (naar buitenland brengen) van werk wordt geen duidelijke informatie gegeven.

Wensen
Uit onze enquête onder leden en niet-leden op klm.unie.nl is gebleken dat een nieuwe cao alleen wenselijk is als er ook aandacht is voor verbeteringen. Zoals een structurele loonsverhoging en serieuze afspraken over duurzame inzetbaarheid (o.a. je werk kunnen doen tot je pensioen). Ook de afbraak van de onderkant van het KLM functiegebouw (uitzendkrachten en uitbestedingen) moet stoppen volgens de geënquêteerden.

Wel of geen nieuwe cao?
De KLM Unie vindt dat KLM eerst een aantal randvoorwaarden moet toezeggen, voordat we een gesprek kunnen beginnen over een nieuwe Grond cao. Doet KLM dit niet, dan liever géén nieuwe cao. Dat betekent dan geen verbeteringen, maar ook geen verslechteringen! Alles blijft dan zoals het nu is.

Randvoorwaarden
De KLM Unie wil vooraf in ieder geval de volgende toezeggingen van KLM, als basis voor de start van cao onderhandelingen:

1.
een werkzekerheidsgarantie voor looptijd cao, zonder voorbehoud;
2.
ruimte voor structurele loonsverhoging;
3.
invoering verbeterde winstdelingsregeling zonder voorwaarden vanaf 1-1-2016;
4.
niveau regelingen Bijlage 15 blijft hetzelfde;
5.
geen onnodige uitbestedingen, offshoring en afbouw van laagste KLM functies;
6.
concrete afspraken duurzame inzetbaarheid;

Geen toezeggingen? Dan ‘NO DEAL’ en geen nieuwe cao!
Met vriendelijke groet,
Joop Hofland De Unie

Back To Top