skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Onderhandelingsresultaat Cao KLM Grond: Wat Vind Jij?

Onderhandelingsresultaat cao KLM Grond: wat vind jij?

  • CAO

Na het 12e overleg op 27 september 2018 is het nu de beurt aan jou om te zeggen wat je vindt van het onderhandelingsresultaat voor de KLM cao-grond. Zoals al in het vorige bericht aangegeven, is het een akkoord wat recht doet aan de inspanning van het grondpersoneel voor KLM. Het is een resultaat met loonsverhoging en afspraken rond modernisering en duurzame inzetbaarheid waaronder werkdrukverlaging. Na 12 onderhandelingsrondes is De Unie blij dat er een gebalanceerd akkoord ligt. Een cao die in gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 en eindigt op 1 juni 2019. Hieronder nog een keer de samenvatting van wat we hebben afgesproken én hoe je kan stemmen!

Loonsverhoging en duurzame inzetbaarheid
In de vorige cao is al een afspraak gemaakt over een structurele loonsverhoging per 1 januari 2018. Daarnaast volgt in deze cao nog een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 november 2018 en een structurele loonsverhoging van 1% per 1 februari 2019. De Part 66 vergoeding wordt met € 125,- bruto per jaar verhoogd. Vanaf 1 januari 2018 bouw je een budget van 1,93% van je maandsalaris (ook over je vakantietoeslag en eventuele onregelmatigheidstoeslag) op. Dit budget komt jaarlijks beschikbaar. Je kan het laten uitbetalen of inzetten/opsparen ten behoeve van opleiding, ontwikkeling.

Cao-partijen gaan in een co-creatief traject met elkaar zoeken naar oplossingen voor het fysiek zware werk binnen de gronddivisies. We zullen op zoek gaan naar een toekomstbestendig personeelsmodel en roosterregeling.

Modernisering
De salarismethodieken A en T worden omgevormd naar één nieuw salarissysteem OSG met ORBA als functiewaarderingssystematiek. De invoering is 1 april 2020. Door deze overgang zal ongeveer 75% van de werknemers een hoger schaalmaximum krijgen. Werknemers met een lager schaalmaximum ontvangen een toeslag die volledig geïndexeerd wordt met de cao-loonsverhoging. In de nieuwe systematiek zijn de stappen in de schaal 2,25% en alleen onderin de schaal zijn er maximaal 2 stappen van 2,5%.
Voor de MSG-populatie onderzoeken we de mogelijkheid van een ‘Bring your own device’ budget. Ook gaan we kijken naar een aanpassing van de consigneringsregeling. Vóór 1 maart 2019 zullen er afspraken worden gemaakt over de mogelijkheid om frequente dienstreizigers beter te faciliteren.

Werkdrukverlaging
De bestaande regelingen ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen’ wordt uitgebreid. Zodanig dat ook werknemers met een deeltijdpercentage van 50% of meer hiervoor in aanmerking komen. De permanente regeling is de 80-80-100 regeling: 80% werken tegen 80% loon en 100% pensioenopbouw. Voor andere percentages gelden afgeleide percentages, zie het onderhandelingsresultaat. Voor de tijdelijke regeling geldt de 80-90-100 regeling: 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. De Unie heeft zich hard gemaakt om ook voor de werknemers met onregelmatigheidstoeslag de 90% salaris ook over deze toeslag uit te keren, dus dat is nu ook geregeld.

Andere onderwerpen
Er komt een overbruggingsregeling voor dreigend boventalligen, hierbij treed je uit dienst en ga je met pensioen via een laag/hoog constructie. KLM verstrekt een suppletie van 90% van je oorspronkelijke inkomen via een eenmalige betaling (gemaximeerd 18 maandsalarissen). Deze komt ook tijdelijk beschikbaar voor boventallige medewerkers in het transitiecentrum.

Er zijn afspraken gemaakt over het aannemen van 150 uitzendkrachten in vaste dienst van KLM en 150 werknemers in leer-/werktrajecten. Ook ontvangen uitzendkrachten een bindingstoelage van maximaal € 700,- per jaar en een hogere vervoersvergoeding.

Totale resultaat
De Unie heeft zich onder andere hard gemaakt om de werkgelegenheid veilig te stellen. Dat is gelukt. KLM heeft bij aanvang van de onderhandelingen het transitiecentrum ter discussie gesteld. Zij wilde in feite naar een sociaal plan met een begeleidingstraject waarbij als dat niet succesvol was, de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Dit is van tafel. Ook hebben we ons hard gemaakt om 4% loonsverhoging te krijgen. Dit is gelukt: 2,5% structureel loon + 1,93% jaarlijks structureel. Door mensen aan te nemen en ouderen de mogelijkheid te bieden om minder te gaan werken hebben we de werkdruk aangepakt. Ook hebben we goede hoop dat we in co-creatie tot oplossingen zullen komen voor fysiek zwaar werk binnen KLM. Aangezien de looptijd van deze cao nu gelijkloopt met die van de vliegers en cabine, zullen we in multi-overleg volgend jaar de cao oppakken.

Stemmen
De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het cao-resultaat. Lees hier het hele resultaat.

Maandag 1 oktober heeft de bedrijfsledengroep (BLG) van KLM Grond (dat zijn dus jouw collega’s) het onderhandelingsresultaat beoordeeld en geeft dit een positief stemadvies mee. In een vraaggesprek met de voorzitter van de BLG, Guus Ottenhof, tevens lid van de onderhandelingsdelegatie blikt hij terug op de cao-onderhandelingen.

Met vriendelijke groet,

De onderhandelingsdelegatie:
Guus Ottenhof
Erik Zwart
Piet-Hein Walderveen

Erwin Rog
Belangenbehartiger

Back To Top