skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
OR Kandidaatstelling, DI-buget En Co-creatie

OR Kandidaatstelling, DI-buget en co-creatie

  • KLM

Via deze weg wens ik je alle goeds voor 2019 en bedank ik je graag voor je lidmaatschap van De Unie. Na alle bubbels, borrels en gelukwensen, gaan we weer over tot de orde van dag. Het nieuwe jaar is begonnen. Het jaar waarin KLM 100 jaar wordt.

OR-verkiezingen komen eraan: geef je op als kandidaat!
Er staan grote veranderingen bij de KLM voor de deur. Over deze veranderingen wordt door de bedrijfsleiding met de ondernemingsraad (OR) en de groepscommissies (GC) gesproken. Daarna wordt een advies uitgebracht. De medezeggenschap geeft in die adviezen bijna altijd veranderingen of voorwaarden aan. Met andere woorden: jij hebt invloed op de besluitvorming. Vanuit de praktijk en de werkvloer worden die aanpassingen met goede argumenten onderbouwd. Daarom hebben we jouw kennis en ervaring nodig in de OR of GC.

Durf jij de uitdaging aan om mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van KLM? Meld je dan nu aan als kandidaat van De Unie voor de OR of GC!

Medezeggenschap en jouw toekomst
Instappen bij de medezeggenschap betekent dat je als medewerker niet alleen werkt aan de toekomst van KLM, maar ook aan je eigen ontwikkeling. Binnen de OR of GC doe je veel nieuwe kennis en vaardigheden op en kom je op plekken in de organisatie, die je anders nooit had gezien. Om het dan nog niet eens te hebben over het geweldige netwerk dat je binnen én buiten de KLM opbouwt.

Meld je aan
Geef je kandidaatstelling voor de KLM OR door aan De Unie, via de bijgevoegde bereidverklaring. Samen met jou zetten we dan straks een fantastische campagne op, waarmee we je verkiezing en je carrière een duw in de goede richting geven! De ingevulde bereidverklaring kun je mailen naar Guus Ottenhof (Apron Services).

Weet je niet onder welke GC of OR sub kieskring je valt.? Neem dan ook even contact met Guus op. Mail je personeelsnummer en waar je werkt en je krijgt snel antwoord.

Maak een keuze voor het DI-budget!
Je moet je keuze uiterlijk 9 januari 2019 hebben gemaakt. Je kan kiezen voor uitbetalen (1,93% van je bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en ORT). In dat geval wordt het na inhouding van belastingen, netto overgemaakt in de maand januari. Spaar je het budget op, dan komt het brutobedrag voor jou beschikbaar voor je persoonlijke ontwikkeling. Maak je geen keuze, dan wordt het automatisch gespaard ter besteding aan persoonlijke ontwikkeling.

Vanaf dit jaar is er een extra keuze: dan kan je het hele jaar kiezen voor uitbetalen, of het budget omzetten in tijd of sparen of besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Kies je voor uitbetalen, dan komt dat in januari het jaar na opbouw, dus 2020), DI-budget benutten voor persoonlijke ontwikkeling is je eigen keuze. Bij verplichte cursussen, studies of educatie die nodig is voor het uitoefenen van je functie, is dit budget dus niet bedoeld. Dat moet je leidinggevende regelen uit het KLM budget. Trainingen en interventies die tussen jou en je leidinggevende worden afgesproken, horen ook thuis in het KLM budget.

Co-creatie vol enthousiasme van start!
Zoals je wellicht al hebt gezien is het co-creatietraject van start gegaan. In de cao-onderhandelingen is afgesproken om Duurzame Inzetbaarheid en roostersystemen te onderzoeken buiten de onderhandelingen om met de denkkracht van een brede groep werknemers. Ook een aantal Unie-kaderleden zijn vol enthousiasme gestart. We verwachten dat dit gaat leiden tot ideeën en oplossingen die we om kunnen zetten naar afspraken. Die kunnen we dan weer meenemen naar de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao. De huidige cao loopt tot 1 juni 2019.

Ook dit jaar kan je weer op ons rekenen.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

Back To Top