skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Stand Van Zaken D50

Stand van zaken D50

  • CAO

Laat ik mijzelf eerst even kort introduceren. Mijn naam is Huug Brinkers. Sinds een paar weken ben ik de opvolger van Gertjan Tommel. Hoewel ‘jong van geest’ ben ik inmiddels alweer 23 jaar in dienst van De Unie en heb ik ook de nodige ervaring binnen KLM: tot voor kort ben ik een aantal jaren adviseur geweest van de NVLT. De komende tijd ga ik mij inzetten voor jullie belangen – net als mijn voorganger en samen met een gemotiveerde kadergroep. In dit bericht vraag ik jullie aandacht voor de volgende twee onderwerpen.

Gesprek met KLM over Deeltijd Vijf Opkomsten (D5O) 

Enkele weken geleden heeft De Unie een beroep gedaan op artikel 3.1 van de cao, waarbij we KLM vriendelijk verzochten om met vakbonden in gesprek te gaan om D5O van tafel te krijgen. Met de collega-vakbonden zouden wij graag tot een niet-juridische oplossing willen komen, zodat de focus van Ground Services weer op een goede opstart in de zomer kan komen te liggen. En niet op de angst om binnenkort fulltime te moeten opkomen als parttimer. Maar … “It takes two to tango”. De volledige uitnodiging naar KLM kun je hier lezen.

KLM heeft inmiddels gereageerd en aangegeven bereid te zijn om met ons in gesprek te gaan. Voor het gesprek zijn over en weer geen voorwaarden gesteld. KLM heeft wel aangegeven nog steeds verdergaande flexibiliteit te zoeken om meer dan nu de toekomstige vraag met eigen personeel te kunnen invullen. Dat zou van belang zijn voor het herstel en voor de verdere toekomst van KLM. Extra flexibiliteit creëren en benutten blijft een belangrijk criterium van KLM. Daarbij wil het eerst de ruimte van de cao benutten.

Samengevat is er dus nog geen concrete voortgang te melden. En of het gesprek tot een oplossing gaat leiden, is nog niet zeker. Maar wij vinden het belangrijk dat we alle kansen aangrijpen die er zijn om deze nare maatregel van tafel te krijgen. Dus ook ‘het gesprek’ hierover met KLM. Leidt dit gesprek tot concrete resultaten, dan berichten we je hier uiteraard over. Zo niet, dan blijven we ons verzetten tegen D5O door desgevraagd de medezeggenschap te ondersteunen of desnoods hulp te bieden bij individuele, juridische procedures. Het spreekt voor zich dat leden zich hierover kunnen uitspreken. We houden je op de hoogte over het vervolg.

Opzeggen NOW3-afspraken / Medewerkersverlof (MV)

In een eerdere ledeninfo hebben wij aangeven dat als de flexibiliteitsafspraken in het kader van NOW3 worden opgezegd, ook de verplichte afbouw van MV over 2021 zou eindigen. Dit is niet juist: in tegenstelling tot de eerste drie NOW3-afspraken, blijkt bij nadere juridische beoordeling de afspraak over de verplichte afbouw MV niet opzegbaar.
Los daarvan willen we nogmaals benadrukken dat wij als vakbond staan voor het belang van voldoende vrije tijd en verlof om de vaak zware roosters te kunnen blijven doen. Wij adviseren daarom nog steeds om zo veel mogelijk van je jaarlijks toegekende verlof op te nemen.

Tot zover dit bericht!

Vragen?

Voor vragen kun je met mij contact opnemen via huug.brinkers@unie.nl

Back To Top